Finans

Effekterne af covid-19 aftager i Spar Nord

Foto: PR

Spar Nord måtte se bundlinjen skrumpe i andet kvartal, hvor udviklingen dog var noget mere positiv end i første kvartal.

Overskuddet efter skat faldt til 231 mio. kr. fra 283 mio. kr., men var markant bedre end i første kvartal, hvor det blev til et plus på bare 24 mio. kr. Årsagen er blandt andet færre nedskrivninger. De udgjorde 59 mio. kr. mod en tilbageførsel på 9 mio. kr. i andet kvartal 2019. I første kvartal nedskrev Spar Nord i alt 175 mio. kr.

- Efter et meget svært første kvartal præget af covid-19-krisen har 2. kvartal været betydeligt mere positivt. Kundeaktiviteten blandt privatkunderne har i store træk været som før covid-19, og det afspejler sig i en tilfredsstillende udvikling i vores nettorente- og nettogebyrindtægter, skriver banken i regnskabet.

Netto renteindtægterne steg til 408 mio. kr. fra 397 mio. kr., mens netto gebyrindtægterne faldt en anelse til 296 mio. kr. fra 304 mio. kr.

Spar Nord Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2020 om en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 800-1050 mio. kr. samt et nettoresultat på 350-550 mio. kr.

Forventningerne blev kommunikeret i juli. Oprindeligt havde banken spillet ud med forventninger om en basisindtjening på 900-1100 mio. kr., men den forventning blev suspenderet som konsekvens af udbruddet af covid-19.

BRANCHENYT
Læs også