Serier

Jutlander Bank må se overskuddet skrumpe

Corona rammer verden
Jutlander Banks drift blev i årets første halvår ramt af coronapandemien. PR-foto: Jutlander Bank

Jutlander Banks drift blev i første halvår ramt af udbruddet af coronavirus, der har fået ledelsen til at afsætte ekstra til tab på udlån.

Overskuddet opgjort før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån faldt til 118 mio. kr. fra 131 mio. kr. som følge af færre udbytteindtægter og lavere renteindtægter.

Oven i gav kursreguleringer blot et positivt bidrag på 11 mio. kr. mod 55 mio. kr. i samme periode sidste år, og nedskrivningerne belastede resultatet med 18 mio. kr. mod en tilbageførsel på lidt over 20 mio. kr., som løftede resultatet sidste år.

Dermed faldt resultatet før skat til 111 mio. kr. fra 207 mio. kr., og bundlinjen skrumpede til 91 mio. kr. fra 167 mio. kr.

- Det må forventes, at nogle af bankens kunder vil få det økonomisk svært til trods for regeringens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet, der blandt andet har til hensigt at undgå afskedigelse af medarbejdere.

- I første halvår 2020 har banken derfor udgiftsført et ledelsesmæssigt skøn på 41 mio. kr. til potentielle kredittab som følge af COVID-19 situationen, skriver Jutlander Bank i halvårsregnskabet.

For hele 2020 fastholder Jutlander Bank forventningerne om et resultat før skat i niveauet 175-225 mio. kr.

Læs også