Serier

Ballonsælger har fået 36.400 kr. i coronastøtte - men Danske Bank vil ikke udbetale pengene

En erhvervsdrivende kan ikke få bevilliget støtte overført til sin konto. Han er fanget i et tomrum mellem regelsæt, konstaterer en erhvervsorganisation.

Corona rammer verden
Kræmmermarkederne holder coronalukket, og derfor har Reza Miravareh mistet sin omsætning. Men han kan ikke få en bevilliget coronastøtte udbetalt. Foto: Privat

59-årige Reza Miravareh har fået en god og en dårlig nyhed under coronakrisen.

Den gode er, at hans virksomhed er tildelt 36.395,60 kr. fra coronahjælpepakkerne. Nok til at han kan klare sig, nu da nedlukningen af samfundet fjernede hans levebrød.

Den dårlige nyhed er, at han sandsynligvis aldrig kommer til at se pengene.

Ballonsælgeren Reza Miravareh er havnet i en situation, som brancheorganisationen SMV Danmark - der har fokus på små virksomheders vilkår - aldrig har hørt om før.

Han har en skrivelse fra Erhvervsstyrelsen, som sort på hvidt fastslår, at han er blevet bevilliget coronahjælp, fordi han har mistet knap 50.000 kr. i omsætning.

Der er mange kontante indbetalinger på din private konto.

Danske Bank i sit afslag

I 11 år har han taget rundt på Hjallerup Marked, Vorbasse Marked, Langeskov Kræmmermarked, og hvad de danske markeder ellers hedder, og solgt balloner.

70 kr. for de små, 80 kr. for de mellemstore og 90 kr. for de største.

Det er gået fint, og han har kunnet klare sig selv. Men under coronakrisen er markederne lukket, og Reza Miravarehs enkeltmandsvirksomhed ligger stille.

Derfor var han meget glad, da han fik brevet fra Erhvervsstyrelsen om støtte fra den ene af coronahjælpepakkerne. For han skal betale husleje, og bidrage til at familien får mad på bordet.

Sådan udbetales coronastøtte
  • Du får udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang. Hvis du benytter muligheden for at søge om forlængelse, vil dette beløb udbetales separat.
  • Udbetaling kan kun ske til virksomhedens NemKonto. Personligt ejede virksomheder kan benytte sin private NemKonto, hvis banken godkender dette.
  • Retten til kompensation kan ikke overdrages til andre, fx til din bank.
Kilde: Erhvervsstyrelsen.

Men han har stadig ikke fået pengene, og han får dem formentlig aldrig.

Erhvervsstyrelsen kræver som udgangspunkt, at virksomhedsejere, der skal have coronahjælp, har en erhvervskonto. Reza Miravareh er kunde i Danske Bank, som ikke vil give ham sådan en.

Tilsyneladende fordi for mange kunder betaler kontant, når han sælger sine heliumballoner på landets markeder. Da han ansøgte, svarede chefen for Danske Banks Welcoming Team 3 således:

»Afslaget begrundes i, at vi vurderer, at virksomheden nu og i fremtiden ikke kan leve op til gældende kend din kunde procedurer, da der er mange kontante indbetalinger på din private konto.«

Det har jeg ikke hørt om før.

Jakob Brandt, adm. dir. i SMV Danmark

Erhvervsstyrelsen har en undtagelse i udbetalingsreglerne for personligt ejede virksomheder. Her kan en privat NemKonto benyttes, men kun hvis banken godkender det. Det oplyser Erhvervsstyrelsen, og det fremgår også af styrelsens skriftlige betingelser for at få coronastøtte.

Men Danske Bank har også sagt nej til, at Reza Miravareh kan få lov til at bruge sin private NemKonto.

»Jeg forstår det ikke,« siger den slukørede ballonsælger.

Det gør SMV Danmark heller ikke. Interesseorganisationen for små og mellemstore virksomheder oplyser, at den ikke tidligere er stødt på det problem, at virksomheder ikke kan få bevilliget coronahjælp udbetalt.

»Det har jeg ikke hørt om før. Det er et generelt problem - og et kæmpe problem - at nogle virksomheder ikke kan få en erhvervskonto, fordi bankerne synes, at de små erhvervskunder er for dyre i forhold til de myndighedskrav, som bankerne skal leve op til at dokumentere. Det gør, at de små erhvervskunder er en underskudsforretning for bankerne,« siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMV Danmark.

Reza Miravareh er ifølge Jakob Brandt tilsyneladende »blevet fanget i et tomrum mellem regelsæt«.

»Det har nok aldrig været hensigten, at man skulle kunne ende i den situation. Jeg appellerer til, at Erhvervsstyrelsen finder en pragmatisk løsning, så denne mand kan få den kompensation, han er berettiget til. Det må dreje sig om meget få personer, der havner i denne situation, så det er måske ikke nødvendigt at lave regelsættet om,« siger Jakob Brandt.

Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan få mine penge,.

Reza Miravareh, ballonsælger

Intet tyder dog på, at en pragmatisk løsning er på vej. Erhvervsstyrelsen oplyser, at kravet om at virksomheder skal have en NemKonto tilknyttet er indført for at undgå misbrug af ordningen.

»Det er i øvrigt en helt almindelig forudsætning for at kunne modtage midler fra det offentlige, at virksomheden har en NemKonto, hvortil pengene kan udbetales,« oplyser Erhvervsstyrelsen.

Danske Bank vil ikke stille op til interview, og banken vil ikke kommentere den konkrete sag.

»Men generelt kan jeg sige, at vi ikke oplever problemer med kunders udbetaling af corona-godtgørelse,« skriver erhvervskundechef Niels Bang-Hansen i en e-mail.

Han oplyser, at Danske Bank stiller de samme betingelser, hvis en privatejet virksomhed vil bruge en privatkonto som NemKonto, som hvis den skal have en erhvervskonto.

»Vi skal vide, hvem kunden er, dvs. alle ”Kend din kunde”-oplysninger skal være på plads, og så skal vi have fyldestgørende indblik i kundens forretningsmodel, så vi får vished for, at virksomheden er lovlig. Dvs. at hvis en kunde rent hypotetisk ikke opfylder betingelserne for at oprette en erhvervskonto, vil kunden sjældent kunne anvende en privatkonto som ”genvej”,« skriver Niels Bang-Hansen.

Reza Miravareh er i forvejen kunde i Danske Bank. Han har en revisor. Han får udarbejdet regnskab. Og han betaler moms og skat. Han mener også selv, at han har givet banken alle de oplysninger, den har bedt om. Han har bl.a. indsendt en kopi af sit kørekort og sygesikringsbevis. Men hvis der er noget, som mangler, vil han naturligvis også give banken det, oplyser han.

For han vil bare gerne have sine penge.

»Jeg er 59 år gammel. Jeg er uden penge og kan ikke finde andet arbejde. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan få mine penge,« siger Reza Miravareh.

BRANCHENYT
Læs også