Finans

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om coronasituationen kl. 18. Følg det her på Finans.dk.

Coronakrisen har banket bundlinjen rød: Arbejdernes Landsbank ramt af milliontab

Bundlinjen er gået fra et plus på mere end 200 mio. kr. i første halvår 2019 til et minus på mere end 60 mio. kr. i de første seks måneder af 2020.

Gert R. Jonassen, ordførende direktør. Arbejdernes Landsbank. Foto: Justin Hummerston.

Coronakrisen har ramt Arbejdernes Landsbank med så voldsom kraft, at bankens bundlinje er blevet rundbarberet. Arbejderbanken er kommet igennem årets første seks måneder med et tab på 64,2 mio. kr., og det skal ses i forhold til de 236,4 mio. kr., som banken tjente efter skat i samme periode sidste år.

»Et minus på 64,2 mio. kr. efter skat er naturligvis ikke tilfredsstillende, men vi er sådan set ganske fortrøstningsfulde, når vi kigger på de underliggende parametre bag resultatet,« udtaler Gert R. Jonassen, der er ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank i forbindelse med halvårsregnskabet.

Inden coronakrisen skyllede ind over kloden, ventede Arbejdernes Landsbank et resultat før skat i niveauet 225-275 mio. kr. Sådan lyder forventningen ikke længere. Der er skruet markant ned for forventningerne.

Men på trods af det negative resultat i årets første seks måneder og flere ubekendte i forhold til udviklingen på finansmarkederne og i økonomien, venter banken nu et positivt resultat før skat i niveauet 50-100 mio. kr.

»I mine godt 15 år som ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank kan jeg dårligt huske et halvår, der så pludseligt er skiftet fra stabilitet til usikkerhed, sådan som det var tilfældet i starten af marts i år, hvor Coronakrisen lammede hele Danmark. Det har naturligvis også påvirket os som bank, og det er i høj grad i det lys, at vores negative halvårsresultat skal ses,« siger Gert. R. Jonassen.

Det er især nedskrivninger og kursreguleringer, som har banket bankens bundlinjen ned i det røde felt.

»Med en meget stor værdipapirbeholdning er vi som bank påvirkelige over for de store kurssving, som kom i kølvandet på Coronakrisen. Det har siden hen stabiliseret sig, og meget af det tabte er blevet indhentet. Samtidig er det væsentligt at huske på, at der er tale om ikke realiserede kurstab,« forklarer Gert R. Jonassen.

I de første seks måneder af 2020 har Arbejdernes Landsbank nedskrevet for 115,8 mio. kr. Dette skal ses i forhold til samme periode i 2019, hvor banken tilbageførte nedskrivninger for 37,2 mio. kr.

»Selvom økonomien hos vores kunder samlet set ser rigtig sund ud, og boligmarkedet indtil videre har klaret sig flot igennem krisen, så vælger vi alligevel at være meget forsigtige i vores skøn i forhold til nedskrivninger. Hellere lidt ekstra forsigtige og så blive positivt overraskede. Det har alle dage været vores strategi – også i denne situation,« siger Gert R. Jonassen.

I årets første seks måneder fik Arbejdernes Landsbank 7.000 nye kunder, og banken har dermed flere end 325.000 kunder.

Mio. kr. H1 2020 H1 2019
Netto renteindtægter 513,8 538,8
Netto gebyr- og provisionsindtægter 345,5 327,5
Kursreguleringer og udbytte -81,6 129,6
Indtægter i alt 853,9 1.031,9
Omkostninger og afskrivninger -828,5 -816,5
Nedskrivninger -115,8 37,2
Omkostninger i alt -944,3 -779,3
Resultat før skat -90,3 252,5
Resultat efter skat -64,2 236,4
BRANCHENYT
Læs også