Finans

Coronahensættelse tynger overskuddet hos Nordfyns Bank

Nordfyns Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2020 om et overskud før skat på 15 til 25 mio. kr.

Koncernen formåede ellers at løfte nettorente- og gebyrindtægterne til 93,0 mio. kr. i første halvår fra 90,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Kursreguleringer af obligationer, aktier og valuta endte med at give en gevinst på 1,7 mio. kr. i årets første seks måneder, men det er et fald fra 8 mio. kr. i første halvår 2019.

- De lavere kursreguleringer skyldes primært covid-19-påvirkningen af de finansielle markeder, skriver Nordfyns Bank i regnskabet torsdag eftermiddag.

Tab og nedskrivninger på udlån udgjorde 16 mio. kr. i første halvår, og det er markant over niveauet på 3,4 mio. kr. i den tilsvarende periode året før.

Det skyldes hovedsageligt, at koncernen har foretaget et ledelsesmæssigt skøn for nedskrivninger, der kan relateres til coronapandemien.

Ledelsen har mere præcist hensat 12 mio. kr. for at være i stand til at imødegå et eventuelt højere nedskrivningsbehov.

På nuværende tidspunkt har bankkoncernen dog ikke konstateret væsentlige misligholdelser eller forringelser af kundernes betalingsevne, fremgår det af regnskabet.

- Men der er stor usikkerhed om konsekvenserne af covid-19, og der er fortsat en forventning om, at der kan opstå en forværring af de økonomiske forhold for både privat- og erhvervskunder.

- Det vil især kunne komme til udtryk hvis pandemien forlænges og/eller forværres og i forbindelse med udløb af de statslige hjælpepakker, skriver Nordfyns Bank.

Hensættelsen rammer også overskuddet, der endte på 7 mio. kr. efter skat i første halvår af 2020 mod 24,8 mio. kr. i samme periode året forinden.

Nordfyns Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2020 om et overskud før skat på 15 til 25 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også