Finans

Nykredit vil udbyde gratis lån til erhvervskunder i kampen for et bedre klima

Bankekspert forudser, at Nykredits konkurrenter må reagere på det nye tiltag, hvis de skal undgå at miste gode landbrugskunder.

Nykredit afsætter nu 500 mio. kr., så landbrugskunder får mulighed for at låne penge gratis til at skifte gamle landbrugsmaskiner ud med mere CO2-venlige, fortæller Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit. Foto: Rune Aarestrup Pedersen.

Nykredit tager nu en hidtil uset metode i brug for at sætte skub i den grønne omstilling blandt sine kunder: Gratis lån og gratis leasing til udvalgte kunder. I første omgang er der afsat 500 mio. kr. til formålet, som Nykredit vil låne ud til til 0 pct. i rente og 0 kr. i gebyrer.

»Vi har alle et medansvar for den grønne omstilling, og vi er nødt til at gå nye veje, hvis vi skal nå i mål med en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030. Vi føler, at vi som foreningsejet bank naturligvis skal bidrage til den grønne omstilling,« siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

I første omgang er lånene målrettet Nykredit Banks erhvervskunder inden for landbrugssektoren, men Tonny Thierry Andersen afviser ikke, at Nykredit senere vil præsentere andre tiltag inden for udlån til boliger og erhvervsejendomme, ligesom han er klar til at øge puljen på de 500 mio. kr., hvis efterspørgslen skulle fordre det.

Det er et call to action for de andre realkreditudlånere.

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Helt konkret vil Nykredit yde det gratis lån, hvis erhvervskunder inden for landbrugssektoren udskifter gamle forurenende maskiner med nye og mere CO2-venlige maskiner.

En bankekspert roser tiltaget.

»Det er et super sympatisk træk, som vi alle må rose, fordi det er vigtigt at inddrage landbruget så meget som muligt i det vigtige arbejde med at gøre Danmark grønnere,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Han er ikke i tvivl om, at tilbuddet fra Nykredit giver konkurrenterne i Danske Bank, Nordea og Jyske Bank dybe panderynker.

»Det er et call to action for de andre realkreditudlånere. Ellers mister de kunder, for hvis der sidder gode landbrugskunder i et konkurrerende realkreditinstitut og ser på, at landbrugskonkurrenter hos Nykredit får stillet en gratis facilitet til rådighed, så skifter de jo selskab, medmindre deres nuværende institut kommer med noget tilsvarende,« siger Lars Krull.

Tiltaget er til gensidig fordel, for et grønnere engagement med kunderne stiller også Nykredit bedre i forhold til ratings og investorer.

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Dansk landbrug står for ca. 20 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning og er derfor en vigtig sektor at få til at bidrage med CO2-reduktioner, hvis Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030, som et bredt flertal i Folketinget forpligtede sig til sidste år, da de vedtog den nye klimalov. Sektoren er da også i fuld gang med den grønne omstilling, lyder det.

»Vi er i en fase, hvor vi er i fuld gang med at omstille os til en bæredygtig produktion. Her indgår også en reduktion af CO2-udledningen. Vi har generelt gang i mange ting i forhold til at blive klimaneutral,« siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges, der som videns- og innovationshus hører hjemme hos landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer.

Han roser Nykredit for det nye tiltag, som han kalder for »et rigtigt godt tilbud til landbrugskunderne« og siger, at Nykredit på flere områder er med i frontgruppen i finanssektoren, når det kommer til den grønne omstilling.

»Tiltaget er til gensidig fordel, for et grønnere engagement med kunderne stiller også Nykredit bedre i forhold til ratings og investorer, hvis de kan dokumentere, at de låner bæredygtigt ud,« siger Klaus Kaiser.

Nykredit, der ejer Totalkredit, er enig i, at der faktisk er økonomi i at tænke bæredygtigt.

»Hvis du laver en excel-beregning for det første år, vil det vise, at vi ikke tjener noget. Men på længere sigt får vi mere tilfredse kunder, vi kan tiltrække nye kunder, og vi er overbeviste om, at en grøn forretningsmodel er en fordel for den langsigtede værdiskabelse,« siger Tonny Thierry Andersen fra Nykredit.

Vi er generelt i gang med at tænke den grønne omstilling ind i hele vores produktportefølje.

Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

Jeres primære forretningsområde er udlån til boliger og erhvervsejendomme, som står for næsten 40 pct. af den samlede CO2 -udledning i Europa - altså mere end landmændenes udledning. Hvorfor sætter I ikke ind her i stedet?

»Det kan jo heller ikke udelukkes, at vi kommer med noget på de områder senere på året. Vi er generelt i gang med at tænke den grønne omstilling ind i hele vores produktportefølje og har eksempelvis også lanceret en svanemærket investeringsfond til kunder, som ønsker, at deres penge investeres særligt grønt,« siger Tonny Thierry Andersen.

Tilbuddet gælder kun for eksisterende bank- eller realkreditkunder i Nykredit. Andre landbrugskunder skal betale 1,25 pct. i rente.

Er du sikker på, at der ikke er et eller andet skjult gebyr et sted, som du ikke fortæller om?

»Ja. Renten er 0 pct., og etableringsgebyret er 0 kr. Vi stiller ganske enkelt de 500 mio. kr. til rådighed for vores landbrugskunder,« siger Tonny Thierry Andersen.

Den danske finanssektor er generelt en vigtig medspiller i finansieringen af den grønne omstilling af Danmark.

Pensionssektoren har ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension allerede sat penge i grønne projekter for mere end 150 mia. kr., og sektoren har tillige lovet regeringen at komme med yderligere 350 mia. kr. frem mod 2030.

Bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, kunne på sit årsmøde i december sidste år afsløre, at bankerne allerede i dag havde 400 mia. kr. investeret i grønne tiltag - primært gennem finansieringen af grønne boliger og erhvervsejendomme.

Finans Danmark estimerer, at der er brug for nye investeringer i Danmark på ca. 40 mia. kr. om året frem til 2030, hvis Danmark skal leve op til ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 70 pct.

Det dækker over investeringer i klimavenlige bygninger, energirenovering af eksisterende boliger, udskiftning af biler og lastbiler og ny produktionsteknologi i landets virksomheder.

Da de danske penge- og realkreditinstitutter ifølge Finans Danmark plejer at stå for 2 af 3 kr. til de danske virksomheders samlede finansiering, svarer det til, at sektoren kommer med 300 af de krævede 440 mia. kr. frem mod 2030.

Dermed kommer bidraget fra den danske finanssektor til den grønne omstilling samlet set til at overstige 1.200 mia. kr. i 2030.

Læs også
Top job