Finans

Finanstilsynet slår ned på pensionsmægler efter tip fra insider

Finanstilsynet har udstedt tre påbud til pensionsmæglerfirmaet Söderberg & Partners.

En tidligere medarbejder i Söderberg & Partners, Niels Asger Nielsen, stod i 2019 frem og fortalte, hvordan han var gået til Finanstilsynet med oplysninger om sin arbejdsgiver. Foto: Brian Karmark

Finanstilsynet har givet det udskældte pensionsmæglerfirma, Søderberg & Partners Pensionsmægler A/S, en måned til at bringe orden i eget hus på en række punkter.

Det fremgår af en netop offentliggjort afgørelse, hvor tilsynet har udstedt tre påbud til selskabet på baggrund af undersøgelser, der har stået på siden oktober 2019.

Undersøgelsen blev indledt, efter at tilsynet i 2019 modtog oplysninger om, at mæglerselskabet næsten uden undtagelse sendte alle private kunder videre til det samme pensionsselskab, Topdanmark.

Det rimede ikke rigtig på, at mæglerselskabet ifølge eget udsagn er uafhængigt, og kun er sat i verden for at varetage kundernes interesser.

Det var en insider, Niels Asger Nielsen, der fik sagen til at rulle, og han stod i december frem og fortalte om sagen på Finans. Han siger i dag:

»Jeg må indrømme, at jeg simpelthen blev så glad, da jeg så afgørelsen - mest på kundernes vegne, for det var jo på grund af dem, at jeg reagerede,« siger han.

Ifølge afgørelsen har Söderberg & Partners afleveret en række redegørelser til Finanstilsynet, som dog ikke har overbevist tilsynet om, at virksomhedens lever op til sine forpligtelser som uafhængig mægler.

Tilsynet savner således dokumentation for, at Söderberg & Partners har gennemført kravs- og behovsanalyse på de kunder, hvis sagsmapper tilsynet har gennemgået.

Tilsynet har heller ikke set dokumentation for, at der er givet individuelle anbefalinger, der forklarer, hvorfor et pensionsprodukt er bedre end andre, og sidst fremhæver tilsynet fire kundesager, hvor kunderne ikke selv valgte pensionsprodukt.

I de tilfælde sendte Söderberg & Partners kundernes penge hen i Topdanmark-produktet ”Pengemarked”, på trods af at dette havde et historisk negativt afkast.

»Finanstilsynet finder, at Söderberg & Partners ikke kan indrette sin virksomhed på en sådan måde, som strider imod virksomhedens forpligtelse til at handle i kundens interesse. Som uafhængig rådgiver er Söderberg & Partners forpligtet til at handle i kundens interesse, derfor kan virksomheden ikke automatisk lade en kunde placere i et produkt, velvidende at dette produkt er uhensigtsmæssigt for kunden,« hedder det bl.a. i afgørelsen, der altså påbyder virksomheden at rette op på de kritiserede forhold og efterfølgende dokumentere dette over for tilsynet.

I en pressemeddelelse henviser Söderberg & Partners til, at de forhold, som Finanstilsynet har slået ned på, relaterer sig til en aktivitet, der tegnede sig for mindre end 1 procent af virksomhedens samlede omsætning.

Rådgivningen af privatkunder rettede sig mod personer, der tidligere havde været ansat i pensionsmæglerselskabets firmakunder, »men som på grund af afsluttet ansættelse havde brug for vejledning om det videre forløb«.

Et særligt team i Söderberg & Partners varetog denne rådgivning, men teamets aktiviteter blev lukket ned i november, 2019.

Fungerende adm. direktør i Söderberg & Partners Danmark, Niclas Ward, siger i pressemeddelelsen, at afgørelsen fra Finanstilsynet har påpeget »svagheder i de administrative processer«, som ikke er i overenstemmelse med virksomhedens ambitioner.

»Vi synes derfor, det er positivt, at mangler som de anførte bringes frem i lyset, og at vi bliver holdt offentligt ansvarlig. Söderberg & Partners arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre, og det seneste år er dette arbejde blevet yderligere intensiveret,« udtaler han.

Det er ikke første gang, Finanstilsynet slår ned på Söderberg & Partners. I august 2019 fastslog tilsynet, at virksomheden brød reglerne, da det rådgav kunder til at investere i en fond, som Söderberg & Partners selv havde økonomiske interesser i.

BRANCHENYT
Læs også