Finans

Ngo’er løfter sløret: Betalingskæmpe forhandler om millionstor gebyrrabat

Ngo'ere samlet i organisationen Isobro oplyser, at man i et halvt år har forhandlet med Nets om en gebyrrabat. Målet er en rabat på 75 pct. Nets-ledelsen er tavs om forhandlingerne.

Da bølgerne sidste år i september gik højt om Nets' betalingsservicegebyr, gik Nets-ledelsen ud en 2-årig gebyrrabat på 31 pct. for Isobro-medlemmer. Nu presser ngo'erne på for en ny aftale og større rabat. Arkivillustration: Niels Bo Bojesen.

Nets-ledelsen har i månedsvis forhandlet med op mod 200 hjælpeorganisationer om en særlig rabat for brug af betalingsservice (BS).

»Vi er allerede i dialog med Nets med henblik på at få en ny gebyraftale i stand fra sommeren 2021,« siger Ann Leistiko, fundraisingchef i SOS Børnebyerne og medlem af bestyrelsen i Isobro, der varetager forhandlingerne med Nets.

Betalingsservice
  • Virksomheder og organisationer, der opkræver betaling eller modtager støtte via betalingsservice, betaler til Nets pr. transaktion for brug af systemet.
  • Prisen for kunder med en abonnementsaftale med Nets ligger i dag på 4,32 kr. pr. transaktion – den samme som i 2007. Ifølge Nets svarer det ift. den almindelige prisregulering til et prisfald på ca. 15 pct. over tid.
    Hertil kommer betaling for tillægsydelser som f.eks. ekstra beskeder til kunderne, hvor der betales ekstra pr. påbegyndt tekstlinje.
  • Ifølge Nets bruger 90 pct. af alle husstande betalingsservice til de månedlige regninger.
  • Med de nye ngo-priser vil hjælpeorganisationer, der er medlem af paraplyorganisationen Isobro, frem til juli 2021 slippe med et transaktionsgebyr på 2,98 kr.

I sidste uge præsenterede Konkurrencerådet en længe ventet undersøgelse af markedet for automatiske regningsbetalinger, hvor BS-forretningen i Nets har en markedsandel på mere end 75 pct.

Rapporten er en direkte udløber af en politisk aftale, som erhvervsminister Simon Kollerup præsenterede i september sidste år i forsøget på at give konkurrencemyndighederne større muskler til at gribe ind overfor »urimelige priser og avancer på bl.a. Betalingsservice.«

Gebyrrapporten har dog ikke ført til et påbud om, at Nets sænker BS-gebyret.

Vi finder, at en pris på omkring 1 kr. pr. overførsel vil være et niveau, som vores donorer vil finde passende.

Ann Leistiko, fundraisingchef i SOS Børnebyerne

Nu viser det sig, at mens konkurrencemyndighederne har gransket regningsmarkedet og BS-gebyret, har Nets-ledelsen i omkring et halvt år forhandlet med paraplyorganisationen Isobro om en gebyrrabat til de op mod 200 medlemsorganisationer.

Direkte adspurgt om, hvad ngo’erne går efter, lyder det:

»Vi finder, at en pris på omkring 1 kr. pr. overførsel vil være et niveau, som vores donorer vil finde passende i forhold til, at deres penge kommer derhen, hvor de gør nytte,« siger Ann Leistiko.

Standardprisen for faste BS-kunder har siden 2007 været 4,32 kr. I september sidste år – mens bølgerne gik højt om BS-gebyret - valgte Nets at sænke BS-gebyret til 2,98 kr. for Isobro-medlemmer.

Prisfaldet løber dog kun frem til og med juni næste år.

Med kravet om en fast rabataftale og et BS-gebyr i niveauet 1 kr. vokser presset på Nets og ikke mindst MasterCard, der er i færd med at overtage Nets’ BS-forretning som led i et køb af forretningsbenet Corporate Services for godt 21 mia. kr.

Nets har solgt betalingsservice til MasterCard. Hvad betyder det for en eventuel aftale?

»Vi arbejder på, at aftalen også bliver indgået med MasterCard,« siger Ann Leistiko.

MasterCard oplyser i en mail, at eftersom handlen endnu ikke er på plads formelt, »kan MasterCard desværre ikke kommentere på Nets' dialog med for eksempel Isobro«.

Nets ønsker hverken at be- eller afkræfte Isobro-meldingen om forhandlinger om en gebyrrabat.

»Vi har en løbende og konstruktiv dialog med Isobro i relation til Betalingsservice. Mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, hvor vi afventer overdragelsen af Betalingsservice til MasterCard,« siger Søren Winge, pressechef i Nets.

Mens Isobro satser på en frivillig aftale, mener direktør Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, at den nye gebyrraport er en »smoking gun« i forhold til den kritik, man tidligere har rejst af BS-gebyret.

Derfor vil Børns Vilkår have erhvervsminister Simon Kollerup og partierne bag sidste års gebyraftale til at gribe ind overfor Nets.

Simon Kollerup oplyser til Finans, at han vil indkalde partierne bag gebyraftalen til en drøftelse af Konkurrencerådets rapport.

BRANCHENYT
Læs også