Finans

Danske Bank får kritik af vagthund i skandalesag

Landets største bank har fået fire påbud fra Finanstilsynet i skandalen om Danske Banks inddrivelsessystem.

Foto: PR/Danske Bank

Danske Bank får nu kritik for sin håndtering af skandalen om bankens gældsinddrivelse af Finanstilsynet. Det sker i form af fire påbud, »der skal sikre, at banken lever op til reglerne inden for god skik-området.« Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Ifølge Finanstilsynet har landets største bank ikke handlet redeligt eller loyalt over for sine kunder, fordi banken siden 2004 har anvendt fejlbehæftede gældsinddrivelsessystemer. Samtidig har banken ikke informeret de berørte kunder.

»Det er især kritisabelt, fordi fejlene først blev adresseret i 2019,« lyder det fra Finanstilsynet.

I begyndelsen af september kunne Berlingske og TV 2 afsløre, at Danske Bank ikke har haft styr på inddrivelsen af gæld i sin inkassoafdeling. I årevis var der blevet opkrævet for meget gæld, selv om banken har været vidende om problemerne i længere tid.

Da den nuværende ledelse i Danske Bank i sommeren 2019 fik interne whistlebloweradvarsler om gældsinddrivelsesproblemerne, blev konsulenthuset EY og advokatfirmaet Plesner hurtigt sat til at undersøge sagen nærmere. Få uger efter advarslerne gik Danske Bank ifølge risikochef Carsten Egeriis til myndighederne.

I Finanstilsynet peger man på, at sagen har været skadelig for tilliden.

»Kunderne skal kunne have en berettiget tillid til, at banken behandler dem ordentligt, og at banken har helt styr på sin gældsinddrivelse. Sagen er skadelig både for de berørte kunder og for den samfundstillid, som er vigtig for et velfungerende finansielt system,« udtaler Jesper Berg, der er direktør i finanstilsynet, i pressemeddelelsen.

De fire påbud betyder, at Danske Bank skal:
 

  1. Stoppe inddrivelsen af gæld fra alle kunder i inkassoafdelingen, undtagen fra de kunder, hvor der er en ubetydelig risiko for, at gælden er fejlbehæftet. Alle kunder skal dog have mulighed for at standse indbetalingen, og det skal ske uden ekstraomkostninger for kunderne.
  2. Informere alle berørte kunder individuelt.
  3. Fremadrettet sikre, at banken straks stopper med at opkræve penge, den ikke har ret til, når banken konstaterer en fejl.
  4. Fremover sikre, at kunderne straks informeres individuelt, hvis banken mener, at kunderne kan være berørt af den konstaterede fejl.

Finanstilsynet oplyser, at det »i sin opfølgning på påbuddene forholde sig til, om de løsninger, som banken foreslår, er tilstrækkelige, og kræve dokumentation for, at banken har udbedret fejlene«.

Opfølgningen er først slut, når banken har udbetalt kompensation til de berørte kunder. Fra Danske Bank selv lyder det, at op mod 106.000 kunder kan være berørt af problemerne, og banken skønner, at mellem 10.000 og 15.000 kunder har betalt for meget.

Danske Bank anslår, at den i alt har opkrævet 50 mio. kr. fra meget fra kunderne.

Skandalen i Danske Bank har fået tilsynet til at bede om oplysninger om gældsinddrivelsen i landets øvrige SIFI-institutter.

»Finanstilsynet indskærper også overfor landets øvrige pengeinstitutter, at de skal sikre sig, at de kun inddriver penge, som de er berettiget til, fra deres kunder,« lyder det fra tilsynet.

BRANCHENYT
Læs også