Finans

Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel vil slå sig sammen

Foto: PR/Sparekassen Vendsyssel

Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel har planer om at slå pjalterne sammen, og bestyrelserne i de to pengeinstitutter har nu aftalt at søge en fusion.

Sparekassen Vendsyssel vil ifølge aftalen blive det fortsættende pengeinstitut, fremgår det af en meddelelse fra Salling Bank, der dermed forventes at forlade den københavnske fondsbørs i slutningen af oktober.

Baggrunden for fusionen er et ønske om at skabe et større og stærkere lokalt funderet pengeinstitut, der er mere velkapitaliseret. Derudover giver sammenlægningen også en mulighed for at realisere synergier og dermed omkostningsbesparelser.

- Det fusionerede pengeinstitut forventes at være bedre rustet til at imødekomme de stigende administrative og omkostningstunge byrder for finanssektoren, skriver banken.

Hvis fusionen føres ud i livet, vil det sammenlagte pengeinstitut ifølge hovedpersonerne selv være blandt de største ti pengeinstitutter i Danmark målt på udlån.

- Fusionen forventes derfor at medføre, at det fusionerede pengeinstitut vil stå stærkere i konkurrencen om kunderne i de markedsområder, hvori Banken og Sparekassen opererer, lyder det også i onsdagens meddelelse fra banken.

De to bestyrelser er blevet enige om et bytteforhold, som betyder, at aktionærerne i Salling Bank vil modtage 325 kr. i garantkapital i Sparekassen Vendsyssel for hver aktie, de ejer.

Det svarer til, at bankens implicitte værdi er opgjort til 425 mio. kr., fremgår det af meddelelsen.

Dermed er der tale om en merbetaling på omkring 102 pct., når der sammenlignes med tirsdagens lukkekurs på 161 kr. Onsdag morgen brager Salling Banks aktie frem med 75,2 pct. til 282 kr.

Fusionen skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Salling Bank og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel.

Salling Banks bestyrelse opfordrer alle aktionærerne til at bakke op om fusionen ved at stemme for den på generalforsamlingen.

Banken har allerede fået forhåndstilsagn fra selskabets tre største aktionærer, der ejer omkring 48 pct. af aktierne i Salling Bank, om at de vil stemme til fordel for fusionen.

Efter en sammenlægning vil Sparekassen Vendsyssel, som vil være det navn, der føres videre, have i alt 41 afdelinger, som hovedsageligt er placeret i Vendsyssel og omkring Limfjorden, Skive og Mariager Fjord. Derudover vil sparekassen have to afdelinger i København.

Planen er nemlig at, at Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Skive, Vinderup og Lem bliver lagt sammen med Salling Banks afdelinger i Skive og Vinderup. Her vil det være bankens afdelinger, der kommer til at leve videre.

- Sparekassen garanterer, at ingen medarbejdere i Banken vil blive opsagt i de første 12 måneder efter gennemførelsen af fusionen, fremgår det af fondsbørsmeddelelsen.

Der kommer også til at ske ændringer på ledelsesfronten, hvis fusionsplanerne bliver godkendt af aktionærerne.

Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel udvides med et medlem, som bliver Per Albæk, der er formand for bestyrelsen hos Salling Bank. Det betyder, at bestyrelsen vil bestå af 13 medlemmer, men det antal vil igen blive reduceret til 12 i april næste år.

Salling Banks administrerende direktør, Peter Vinther Christensen, vinker desuden farvel til sin direktørrolle, da der er indgået en fratrædelsesaftale med ham som et led fusionen.

Derefter vil direktionen for det samlede selskab bestå af administrerende direktør Vagn Hansen og direktør Jan Skov.

Det forventes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil godkende fusionen i midten af oktober.

Sparekassen Vendsyssel afholder et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 22. oktober, og Salling Bank afholder en ekstraordinær generalforsamling 27. oktober.

Fusionen ventes at blive godkendt af Finanstilsynet dagen efter, og dermed forventes den sidste handelsdag for Salling Bank på den københavnske fondsbørs også at være den 28. oktober.

BRANCHENYT
Læs også