Trods mange fyringer vurderer eksperter, at Danske Bank kun er halvt i mål

Det kan blive nødvendigt at skære dybere for Danske Bank for at blive mere effektiv.

Aktieanalytiker Per Grønborg fra SEB vurderer, at Danske Bank er cirka halvvejs i forhold til at nå i mål med den udmeldte plan om at drive banken mere effektivt. Foto: SEB

Der skal skæres meget dybere i Danske Banks omkostninger, hvis banken skal indfri de løfter, topchef Chris Vogelzang har givet til aktionærerne om at gøre banken mere profitabel i 2023.

Danske Banks 2023-plan
  • Danske Bank skal i gennemsnit ligge i top 2 på kundetilfredshed på alle områder.
  • Mindst 90 pct. af medarbejderne skal være engagerede.
  • Forretningen drives på en bæredygtig, etisk og transparent måde og gør en positiv forskel i de samfund, banken er en del af.
  • Sigter på at opnå en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. og en omkostningsprocent i den lave ende af 50’erne ved løbende at forbedre rentabiliteten ved at udnytte vores fulde potentiale.
  • Planen blev offentliggjort den 1. november 2019.

Det vurderer en af landets førende aktieanalytikere, som stadig ikke tror på, at Danske Bank når i mål, selv om der torsdag for første gang kom konkret handling bag de udmeldte planer.

»I forhold til at nedbringe antallet af ansatte bringer det her i hele træskolængder Danske Bank halvvejs i mål,« siger Per Grønborg, aktieanalytiker i SEB.

Danske Bank havde i 2019 omkostninger for 26,3 mia. kr., hvis man renser for specialomkostninger. De skal ifølge SEB-analytikeren ned i niveauet 23 til 23,5 mia. kr. Derudover skal bankens indtægter stige, hvis 2023-plan skal realiseres.

»Jeg tror stadig ikke på, at Danske Bank når sin 2023-plan. Men det skyldes primært, at jeg ikke tror på, at banken kan levere den indtægtsfremgang på ca. 3 pct. p.a., som det kræver. Det er rimeligt optimistisk,« siger Per Grønborg, som peger på, at det store og ubesvarede spørgsmål er, hvad det betyder for indtægtssiden, at der nu fjernes så mange medarbejdere.

»Det er the dark horse,« siger han.

Danske Bank ønsker ikke at forholde sig til, om den annoncerede nedlæggelse af 1.600 stillinger kun bringer banken halvvejs i mål. Ifølge koncerndirektør Karsten Breum, der har ansvaret for HR, er det for tidligt at sige, om der skal gennemføres flere sparerunder.

»Det her er en del af den 2023-plan, vi har meldt ud. Vi bliver ved med at kigge på, hvordan vi kan forbedre banken og gøre den mere effektiv,« siger Karsten Breum.

Banken vil heller ikke forholde sig til, hvor meget indtægterne skal stige - og hvordan det skal sikres - for at nå de opstillede økonomiske mål i 2023.

Ifølge Nordnet opnår Danske Bank med den bebudede fyringsrunde besparelser på ca. 1,6 mia. kr. årligt. Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, er enig i, at det svarer til cirka halvdelen af det, der skal til for at opfylde løfterne i 2023-planen.

»Jeg vil vurdere, at banken skal reducere i hvert fald 3 mia. kr. på lønomkostningerne samlet set,« siger han.

Per Hansen kalder personalereduktionen for »nødvendig og fornuftig« og vurderer, at der er en lang række personer i bankens compliance-afdeling, som den kan skære væk i løbet af de næste par år.

»Det handler ikke om, at hvidvaskbekæmpelse ikke også er vigtigt i fremtiden, men banken kommer eksempelvis til at bruge mere software til at screene transaktioner frem for at gøre det manuelt med løntunge medarbejdere. Her kan der være meget at hente,« siger Per Hansen.

Ifølge kreditvurderingsselskabet DBRS Morningstar kan nedlæggelserne af de mange stillinger kortvarigt øge udgifterne.

»Vi ser dog fortsat positivt på Danske Banks mål om at have en omkostningsprocent i den lave del af 50-intervallet,« siger Vitaline Yeterian, leder af afdelingen Global Financial Institutions hos DBRS Morningstar

Ifølge ham er det ganske enkelt nødvendigt for Danske Bank at nedbringe omkostningerne pga. de lave renter, en udfordrende samfundsøkonomi samt »en potentiel økonomisk indvirkning fra de undersøgelser, som relaterer sig til hvidvasksagen i Estland,« lyder det fra Vitaline Yeterian.

Læs også