Finans

Danskerne må snart vinke farvel til garanti for positive afkast på pensionsopsparingen

Finanstilsynet vil sætte en stopper for, at pensionsselskaber lover kunder positive afkast. Dermed er der udsigt til, at den tidligere populære opsparingsform med afkastgaranti vil forsvinde.

For første gang nogensinde lægges der op til, at pensionskunders afkastgarantier bliver negative.

Landets banker har indført negative renter, så kunder skal betale for at have opsparingen stående. Næste skridt bliver sandsynligvis, at pensionsselskabers løfte til deres kunder om en garanteret minimumsforrentning af pensionsopsparingen også bliver negativ.

Det betyder, at for hver gang en kunde sparer 100 kr. op, garanterer pensionsselskabet, at opsparingen maksimalt skrumper til 99,50 kr. i løbet af et år.

»Det er de garanterede pensionsordningers endeligt,« siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i pensionsselskabet Velliv.

Opsparing i gennemsnitsrente
  • Når man sparer op til pension med en gennemsnitsrente, får man en rente af sit depot, som pensionsselskabet løbende fastsætter.
  • Depotrenten er et udtryk for det gennemsnitlige historiske og forventede afkast set over en årrække. På den måde bliver de årlige udsving i det faktiske afkast udjævnet. Pensionsselskabets afkast af investeringerne i de enkelte år kan derfor ikke direkte aflæses i den rente, som man som kunde får på sin pensionsordning i det enkelte år.
  • Depotrenten anmeldes til Finanstilsynet og fastsættes minimum en gang om året. Uanset depotrenten vil man dog altid mindst få den garanterede minimumsudbetaling (ydelsesgaranti), som er knyttet til policen. Det er den garanti, som nu ser ud til at forsvinde.
  • Kilde: PFA

Finanstilsynet bestemmer, hvor høje garantier pensionsselskaberne må give. I dag er det tilladt at garantere kunderne, at opsparingen som minimum vokser med 1 pct. om året.

Men de lave renter betyder, at det er svært for pensionsselskaber at skabe afkast. Derfor er det ifølge Finanstilsynet ikke længere betryggende at tilbyde positive afkastgarantier.

Finanstilsynet har derfor haft et forslag i høring om at nedsætte garantien til maksimalt 0 pct., og da de fleste pensionsselskaber opererer med et forsigtighedshensyn, lægger de sig typisk en halv pct. under. Dermed er der udsigt til fremtidige garantier på maksimalt minus 0,5 pct.

»Renteniveauet i samfundet er faldet, og derfor er der efter vores vurdering behov for at nedsætte garantiniveauet,« siger Carsten Brogaard, vicedirektør i Finanstilsynet.

Garanterede pensionsordninger var i årevis danskernes foretrukne opsparingsform, men sådan er det ikke længere.

»Det er endnu et søm i ligkisten til de traditionelle garanterede produkter. Det er meget uattraktive garantier, pensionsselskaberne nu kan give til kunderne,« siger pensionsekspert Søren Andersen, der er direktør i det uafhængige pensionsmæglerselskab FPension.

Sidste år indbetalte danskerne 127 mia. kr. til pensionsordninger. Heraf gik 46 mia. kr. til ordninger med en garanti.

Når garantien udhules, får det betydning for nye indbetalinger på nye pensionsordninger, mens eksisterende aftaler som udgangspunkt ikke påvirkes. Der findes dog aftaler, hvor pensionsselskaberne har ret til at sænke garantien, når Finanstilsynet gennemfører ændringer.

Det ventes, at Finanstilsynet annoncerer det fremtidig garantiniveau sidst på året.

Læs også
Top job