Finans

Tidligere ledelse risikerer konkurskarantæne efter anklage om groft uforsvarlig forretningsførelse op til milliardkrak

Ifølge kurator Boris Frederiksen har tre tidligere ledelsesmedlemmer handlet groft uforsvarligt i det konkursramte forsikringsselskab Qudos. Oprydningen ventes at løbe op i et milliardbeløb, og danske forsikringskunder er med til at betale regningen.

Kurator i Qudos' konkursbo Boris Frederiksen (tv.) vil have tre personer fra den tidligere ledelse i det konkursramte forsikringsselskab idømt konkurskarantæne. Det drejer sig bl.a. om tidligere næstformand i bestyrelsen Nicolai Borcher Hansen (midten) og tidligere bestyrelsesmedlem Anders. M. Hansen (th.) Collage: Anders Thykier

De danske forsikringskunder ender med en milliardregning for konkursen i forsikringsselskabet Qudos, som op til kollapset blev drevet så uforsvarligt, at den tidligere topchef og to bestyrelsesmedlemmer skal idømmes konkurskarantæne.

Det mener kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, som er i gang med at afvikle Qudos. Han ønsker ikke at udtale sig om indstillingen til konkurskarantæne, men siger om oprydningen i konkursboet:

»Der er tilsyneladende foretaget dispositioner, som har begunstiget ejerkredsen i form af koncernforbundne selskaber. Der er tale om store beløb,« siger Boris Frederiksen.

Garantifonden
  • Garantifonden sikrer forsikringskunder ved konkurs.
  • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003, efter at forsikringstagere og skadelidte i skadesforsikringsselskabet Plus Forsikring A/S stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs i 2002.
  • Med etableringen af ordningen blev det især inden for forbrugerskadeforsikringsområdet sikret, at garantifonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning for de berørte forsikringstagere.
  • Garantifonden er en selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelser.
  • Finanstilsynet fører tilsyn med garantifonden.
Kilde: Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Den opsigtsvækkende sag er et efterspil på Qudos’ fejlslagne forsøg på at indtage en række forsikringsmarkeder i udlandet med en dansk garanti i ryggen. Garantien betyder, at alle danskere med en forsikring nu kommer til at betale for oprydningen i konkursboet, som ventes at løbe op i 2,2 mia. kr.

Jeg er uforstående og forventer en klar frifindelse.

Robert Thornedahl, tidligere adm. direktør

I en detaljeret indstilling til Sø- og Handelsretten, som Finans har fået aktindsigt i, argumenterer Boris Frederiksen for, at den tidligere adm. direktør Robert Thornedahl, den tidligere næstformand Nicolai Borcher Hansen og det tidligere menige bestyrelsesmedlem Anders. M. Hansen, som var likvidator i Qudos, skal idømmes konkurskarantæne.

Ifølge Boris Frederiksens indstilling til retten har de »udvist groft uforsvarlig forretningsførelse«, som har påført Qudos betydelige tab. Hvis de dømmes, må de ikke længere deltage i ledelsen af virksomheder, medmindre de hæfter personligt og ubegrænset for dens forpligtelser.

Sø- og Handelsretten har endnu ikke behandlet anmodningen om konkurskarantæne, som blev indgivet den 16. oktober sidste år.

Ifølge Nicolai Borcher Hansen er den grundløs, baseret på en falsk præmis med forkerte påstande og formodninger.

»Derfor føler min advokat og jeg os helt trygge ved, at den falder i retten,« oplyser han.

Hans tidligere bestyrelseskollega Anders M. Hansen forstår ikke Boris Frederiksens indstilling.

»Det er jeg uforstående over for, for jeg har alene været et menigt medlem af bestyrelsen og alene været involveret i bestyrelsens kollektive beslutninger,« siger Anders M. Hansen.

Qudos’ tidligere adm. direktør, Robert Thornedahl, forventer, at retten ikke idømmer ham karantæne.

»Jeg ved, at jeg ikke har gjort noget, der kan føre til en konkurskarantæne. Jeg er uforstående og forventer en klar frifindelse,« siger Robert Thornedahl.

BRANCHENYT
Læs også