Finans

Nyt kaos: Danske Bank opdager fejl i titusindvis af kundesager

På fem nye områder har Danske Bank ikke haft styr på forretningen. Uprofessionelt og useriøst lyder kritikken fra en ekspert i forbrugerrettigheder.

Danske Bank har opdaget en stribe nye fejl, som betyder, at et ukendt antal kunder har lidt tab. Foto: Martin Lehmann

Danske Bank har identificeret titusindvis af nye kundesager, hvor banken kan have stillet forkerte priser, ydet forkert rådgivning eller på anden vis håndteret kunderne forkert.

»Vi har identificeret nedarvede problemer, som er af ældre dato, men som i nogle tilfælde har påført vores kunder tab,« siger topchef Chris Vogelzang.

Det er resultatet af en oprydning, som banken har været i gang med, siden Chris Vogelzang tiltrådte som ny topchef sidste sommer.

De nye sager fordeler sig på fem hovedgrupper og kommer i forlængelse af sagen om ulovlig gældsinddrivelse og sagen om Flexinvest Fri, hvor kunder blev anbefalet at investere i et produkt, som banken forventede ville påføre dem tab.

Nye sager
  • Op mod 27.000 privat- og erhvervskunder på tværs af koncernen har ikke fået vist tal for tab og gevinster korrekt i deres aktiedepoter i eksempelvis net- og mobilbanken. Ca. 60 kunder i Sverige har på den baggrund indberettet forkerte oplysninger til skattemyndighederne. Banken ved ikke, om det også er tilfældet for andre kunder.
  • Ca. 5.500 primært danske privat- og erhvervskunder er ramt af en sagspukkel i Danske Bank i forhold til en skatteservice, hvor banken hjælper med at tilbagesøge udbytteskat og håndtere udbytteskattebetalinger. Forsinkelserne betyder, at nogle kunder ikke har fået skat retur, før der indtræder forældelse.
  • Op mod 3.000 primært erhvervskunder, der har rabataftaler ift. valutahandler, har muligvis ikke fået de aftalte rabatter.
  • En lille gruppe privatkunder i Danmark har haft forbrugs- og boliglån med en fast ydelse. I lånenes løbetid er renten steget - typisk i perioden 2007 til 2012 - hvorfor der ikke længere er blevet afdraget på lånene. Færre end 100 kunder har dermed fået uendelig løbetid. Andre lån har fået en meget lang løbetid. Banken har ikke rådgivet om konsekvenserne af dette.
  • Et ukendt antal privatkunder i Norden har haft investeringsaftaler, hvor banken ikke har overholdt den aftalte risikoprofil og investeringshorisont. Derved kan nogen kunder have lidt tab.
  • Danske Bank vil ikke oplyse det samlede beløb, fejlene har påført kunderne, men banken kompenserer alle tab.
  • Indtil videre er der opdaget fejl tilbage til 2007.

Undersøgelserne er endnu i gang, og Danske Bank kan derfor ikke oplyse, hvor meget de nye fejl har kostet kunderne. Banken lover at holde alle skadesløse. Nogle af fejlene har stået på i mere end 10 år.

»Det vil ikke kunne undgås, at vi finder fejl i sådan en stor bank. Det, vi gør nu, er, at vi lægger de sager, vi kender, frem. Men vi vil blive ved med at grave. Fordi vi aktivt leder, så finder vi nu problemer, hvor ingen havde opdaget, at der kunne være problemer, og så løser vi dem hurtigt, så de ikke udvikler sig til store problemer,« siger Chris Vogelzang.

I de nye sager er både privatkunder og erhvervskunder blevet håndteret forkert. F.eks. har op mod 3.000 erhvervskunder haft aftaler om rabatter, når de handler valuta, hvor rabatterne ikke altid er ydet.

I en anden sag har op til 27.000 investeringskunder fået oplyst forkerte gevinster og tab, som har ført til, at nogle kunder har fået indberettet forkerte oplysninger til skattemyndighederne.

Den nyeste af de opdagede sager handler om, at banken for investeringskunder har investeret midler med en anden risikoprofil og tidshorisont end det aftalte.

Advokat Sonny Kristoffersen er lektor i forbrugerrettigheder og ekspert i banker, compliance og interne undersøgelser. Han roser Danske Bank for af egen drift at rydde op og kompensere kunderne, men er også kritisk.

»Det virker meget uprofessionelt og useriøst, at en så stor bank ikke har styr på den form for basal bankdrift,« siger han.

Sagerne vidner om, at Danske Bank ikke blot har rådgivet forkert, men i nogle sager helt har undladt at rådgive, påpeger han.

»Det er dybt problematisk, for banken er den professionelle part. Hvis kunder har et mellemværende med banken på de her områder, vil jeg opfordre til, at man konfronterer banken for at sikre, at man har fået en korrekt behandling,« siger Sonny Kristoffersen.

Ifølge bankekspert Lars Krull er det slemt, at der i årevis har været fejl, som betyder, at kunder er blevet håndteret forkert og kan have lidt tab, men ifølge ham er det et generelt problem i banksektoren.

»Denne type fejl forekommer også i andre banker. Det er aldrig godt for omdømmet at lave fejl, men det er trods alt bedre som Danske Bank at gøre opmærksom på fejl og rette dem end at gemme dem væk,« siger Lars Krull.

BRANCHENYT
Læs også