Serier

Overraskende udvikling: Bankkunder har fået bedre økonomi under coronakrisen

En positiv udvikling på boligmarkedet og manglende muligheder for at bruge penge har medført, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne under coronakrisen.

Corona rammer verden
En grund til den sunde økonomi er bl.a., at boligpriserne til de fleste eksperters overraskelse er fortsat med at stige under krisen. Foto: Stine Tidsvilde

Både privatkunder og erhvervskunder i bankerne har højest overraskende fået en bedre økonomi under coronakrisen.

Sådan lyder meldingen fra finanssektoren, som peger på, at kundernes kreditrating i dag er bedre, end da coronapandemien lukkede store dele af landet ned i marts.

»Kunderne er blevet stærkere i gennemsnit, og der er ikke udsigt til nye tab hverken på private eller erhvervskunder lige nu,« siger Bjørn Bøje Jensen, erhvervskundedirektør i Nordea.

Udviklingen er så overraskende, at storbanken har brugt »en del tid« på at undersøge det.

Privatkundernes bedre økonomiske formkurve begrunder storbanken med, at der ikke er mange, har mistet deres job. Mange har samtidig sparet penge op, fordi antallet af rejser, restaurantbesøg og andet forbrug var meget begrænset i begyndelsen af coronapandemien.

»På den måde er folk blevet - jeg vil næsten sige uforvarende - bedre polstret, fordi de ikke har kunnet bruge deres penge. Privatformuerne stiger,« siger Mads Skovlund, privatkundedirektør i Nordea.

Vi oplever også en positiv udvikling i en række af vores erhvervskunders kreditrating.

Bjørn Bøje Jensen, erhvervskundedirektør i Nordea

Samtidig er boligpriserne til de fleste eksperters overraskelse fortsat med at stige under krisen. Det har også stor betydning for privatkundernes økonomiske situation.

»Den positive udvikling på boligmarkedet sammenholdt med vores privatkunders manglende mulighed for at bruge penge på tant og fjas har betydet, at de vel aldrig har haft det bedre. Deres bonitet er ganske enkelt styrket,« siger Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Begge banker understreger, at enkelte kunder er blevet virkelig hårdt ramt, men det er et fåtal.

Skjern Bank bekræfter, at privatkunderne har fået det bedre. Banken opdeler kunderne i røde, gule og grønne segmenter, hvor grønne er de stærkeste kunder, mens røde er de økonomisk svageste.

»Der har været en tendens til, at det grønne segment er steget, og det gule segment har også taget noget fra det røde. Så jeg kan genkende billedet. Der er en stor opsparing, og de fleste af vores privatkunder har egen bolig og har benyttet rentefaldet til at lægge realkreditlånet om til 0,5 eller 1 pct. i rente. Det har også styrket dem,« siger Per Munck, direktør i Skjern Bank.

Folk er blevet bedre polstret, fordi de ikke har kunnet bruge deres penge.

Mads Skovlund, privatkundedirektør i Nordea

For erhvervskunderne forklarer Nordea den øgede robusthed med, at de har fået udsat betalingen af moms og skatter, ligesom de har reduceret deres træk på kreditter i bankerne og øget deres indlån.

»Så vi oplever også en positiv udvikling i en række af vores erhvervskunders kreditratings,« siger Bjørn Bøje Jensen.

Ligesom for privatkunder har nogle erhvervskunder i særligt ramte brancher fået det dårligere. Men de fleste har fået det bedre, og derfor er gennemsnittet blevet trukket op under pandemien.

BRANCHENYT
Læs også