Finans

Spar Nord trods faldende overskud: 2020 bliver et fornuftigt år

Spar Nord melder om et rekordhøjt forretningsomfang i årets tredje kvartal.

Adm dir i Spar Nord Lasse Nyby
Foto: René Schütze.

Spar Nord melder om et rekordhøjt forretningsomfang i årets tredje kvartal, men det øgede indlån, udlån garantier med mere har langt fra resulteret i et rekordstort overskud. Tværtimod. Bundlinjen er nemlig dykket markant.

Resultatet efter skat i tredje kvartal endte på 231 mio. kr. mod 331 mio. kr. i samme periode i fjor. Det svarer til et fald på 30 pct. Dette hæfter man sig dog ikke specielt meget ved i regnskabet.

»Efter to meget forskellige kvartaler i 1. halvår 2020 endte 3. kvartal med at blive et mere normalt kvartal, hvorfor 2020 overordnet set tegner til at blive et fornuftigt år for Spar Nord,« udtaler Lasse Nyby, der er adm. direktør i Spar Nord, i forbindelse med regnskabet.

»Med afsæt i et rekordhøjt forretningsomfang og en stigende privatkundeaktivitet er det lykkedes at fastholde nettorente- og gebyrindtægter på et uændret niveau, og kursreguleringerne ligger kun marginalt lavere som følge af den fortsat positive udvikling på de finansielle markeder,« lyder det videre fra Lasse Nyby.

Ser man på årets første ni måneder endte resultatet efter skat på 507 mio. kr. Til sammenligning kom Spar Nord ud af de første tre kvartaler af 2019 med et resultat efter skat på 876 mio. kr. Altså en tilbagegang på 42 pct. Trods tilbagegangen betegner man i banken resultatet som tilfredsstillende "idet perioden i høj grad har været påvirket af covid-19 og usikkerheden herfra".

Spar Nord opjusterede i september forventningerne til året, så banken ventede et resultat efter skat i intervallet 500 til 700 mio. kr. Disse forventninger er ikke blevet ændret i forbindelse med regnskabet.

»Der hersker stor usikkerhed om de langsigtede økonomiske konsekvenser af covid-19, og det giver fortsat anledning til bekymring,« udtaler Lasse Nyby.

Den oprindelige forventning til 2020 lød på et resultat efter skat i niveauet 625-825 mio. kr., meddelte Spar Nord i forbindelse med årsregnskabet.

Coronakrisen fik banken til at suspendere forventningerne til hele året i marts. Forventningerne til basisindtjeningen blev genintroduceret i forbindelse med regnskabet for første kvartal, og i juli opjusterede banken forventningerne. I samme omgang genintroducerede banken forventningerne til årets nettoresultat. De lød dengang på 350-550 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også