Finans

Kommunen om millionløn til svindelmistænkt direktør: urimelig og unødvendig

Fyret direktør for Østjysk Bolig fik frem til 2017 en årsløn på knap 2 mio. kr. og skilte sig ud blandt byens boligdirektører.

Østjysk Bolig administrere bl.a. de almene boliger i Bispehaven. Her er der gang i en omfattende omdannelse med nedrivinger af almene boliger og byggeri af private boliger. Foto: Søren Vendelbo

Politianmeldelsen for underslæb for 370.000 kr. i oktober er ikke den eneste sag, som Aarhus Kommune har rejst mod Østjysk Boligs fyrede direktør, Allan Søstrøm, som hovedperson.

I 2017 løftede kommunen pegefingeren over for, at Allan Søstrøms årsløn lå på knap 2 mio. kr. og var højere end hans kollegaers i branchen. Det fremgår af en aktindsigt, som JP Aarhus har fået i Aarhus Kommunes tilsynssager mod Østjysk Bolig.

Ved en gennemgang af Østjysk Boligs regnskaber blev kommunen i 2017 opmærksom på Allan Søstrøms høje løn og bad om en redegørelse for flere lønstigninger til en samlet årsløn på knap 1,9 mio. kr. i 2014.

Jeg har været en del af at skære noget af lønnen på baggrund af tilsynssagen.

Katja Hillers, bestyrelsesformand for Østjysk Bolig

»Dermed overstiger direktøraflønningen alle øvrige boligorganisationer hjemmehørende i Aarhus. I den sammenhæng bemærkes, at Østjysk Bolig er en af de mindre boligorganisationer i Aarhus,« lød det i en mail, som Jørn Hedeby Nielsen, chefkonsulent i kommunens afdeling for alment byggeri, stod bag.

Han mindede samtidig om, at boligorganisationens bestyrelse har et juridisk og økonomisk ansvar for at sikre en forsvarlig drift. I en senere mail til Østjysk Bolig vurderede chefkonsulenten, at direktørlønnen »i væsentlig grad overstiger det rimelige og nødvendige«.

Efter 2014 steg lønnen løbende til knap 2 mio. kr.

Stadig høj løn

Den daværende økonomichef hos boligforeningen forklarede den største lønstigning på 31 pct. med et tillæg på 300.000 kr., da direktøren kom til at stå i spidsen for en serviceafdeling med, at bestyrelsen ønskede at fastholde Allan Søstrøm til 2022.

Sagen kort

Aarhus Kommune modtog i juni en anonym henvendelse om en række kritisable forhold i Østjysk Bolig.

En efterfølgende intern revisionsrapport i boligforeningen viste ifølge Aarhus Kommune, at den nu fyrede direktør, Allan Søstrøm, kan have modtaget private ydelser, som samlet løber op i mere end 370.000 kr.

Aarhus Kommune har derfor politianmeldt direktøren og bedt den ukendte whistleblower om at tage kontakt igen.

Aarhus Kommune har igangsat endnu en undersøgelse af forholdene i Østjysk Bolig og har bedt advokatfirmaet Kromann Reumert om at stå i spidsen for arbejdet.

Østjysk Bolig har allieret sig med den langt større boligforening Lejerbo, som frem til den 30. juni 2021 vil stå for den daglige drift i Østjysk Bolig med Torben Krogh som midlertidig direktør. Han står normalt i spidsen for Lejerbos afdeling i Kolding.

Østjysk Bolig beskæftiger 70 medarbejdere og har 2.839 boliger i 39 afdelinger, bl.a. Præstehaven og Bispehaven i Aarhus.

Lønsagen er endnu ikke afsluttet, fortæller Jørn Hedeby Nielsen. Boligorganisationen imødekom godt nok kommunens skepsis over, at direktørens lønniveau var for højt ved at fjerne tillægget på 300.000 kr. samt et mindre beløb, så lønnen i 2017 kom ned på 1,6 mio. kr., oplyser chefkonsulenten:

»Men den ligger stadig i den høje ende. Og der er en løbende dialog om, hvad det rigtige niveau er.«

Katja Hillers har været med i bestyrelsen for Østjysk Bolig siden 2013 – de seneste to år som formand. Hun ønsker dog ikke at kommentere Allan Søstrøms årsløn på knap 2 mio. kr.

»Jeg var ikke en direkte del af lønforhandlingerne dengang. Men jeg har været en del af at skære noget af lønnen på baggrund af tilsynssagen,« siger Katja Hillers, som heller ikke ønsker at kommentere Jørn Hedeby Nielsens vurdering af, at direktørlønnen fortsat var i den høje ende.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Allan Søstrøm.

BRANCHENYT
Læs også