Finans

Danske Bank får påbud om at udvide sit stresstestprogram

Det fremgår af en redegørelse fra Finanstilsynet.

Det drejer sig om de modeller, som Danske Bank benytter til opgørelse af kapitalkravet for risiko på markedsrisikoområdet.

- Finanstilsynet har dog konstateret, at banken ikke gennemfører et tilstrækkeligt omfattende stresstestprogram, der blandt andet har til formål at identificere og måle risici, som ikke fanges tilstrækkeligt af de interne modeller, skriver Finanstilsynet.

I redegørelsen kommer Finanstilsynet med et yderligere påbud til en anden af Danske Banks modeller, som bruges til opgørelse af eksponeringen over for kunder, virksomheder med videre, som banken har indgået afledte finansielle instrumenter med.

- Som en del af modellen skal banken identificere afledte finansielle instrumenter, som ikke er lette at erstatte. Finanstilsynet konstaterede, at banken anvender en forsimplet metode til identifikation af disse instrumenter, og banken er i den forbindelse blevet påbudt at forbedre metoden til at identificere om instrumenter er lette at erstatte, skriver Finanstilsynet.

BRANCHENYT
Læs også