Serier

Pensionsekspert advarer: Kundernes pengekasse er stort set tom i Velliv

Vellivs kunder med et garanteret pensionsprodukt har en fælles pengekasse, som i forbindelse med en ny kampagne er ved at løbe tør for penge, vurderer en ekspert. Det passer ikke, lyder det fra Velliv.

Corona rammer verden
En pensionsekspert vurderer, at det bliver dyrt for Velliv at skyde en kampagne i gang, hvor kunder kan komme ud af deres garanterede produkt med en pose penge. Foto: Arkiv.

Pensionsselskabet Velliv er ved at løbe tør for penge i den del af forretningen, der håndterer kunder med en traditionel pensionsopsparing, der er garanteret en minimumsforrentning.

Det vurderer en af landets førende pensionseksperter, som betegner udviklingen som både usædvanlig og ulykkelig for kunderne.

»Vellivs system med garanterede pensioner er kollapset. Det er lukketid,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

Pensionsprodukter
  • Der findes grundlæggende to forskellige typer pensionsprodukter:
  • Produkter med ydelsesgaranti var tidligere de mest populære. Det kaldes også for pensioner med gennemsnitsrente. Her er kunden sikret en minimumsforrentning, som i gamle dage var på 4,5 pct. årligt i snit, men siden er faldet til 0 pct. Afgivne garantier skal pensionsselskaberne stadig leve op til i dag, hvor renteniveauet er faldet til under 0 pct.
  • Modstykket kaldes pensioner med markedsrente. Her er kunderne ikke garanteret en minimumsforrentning. Til gengæld forventer pensionsselskaberne at skabe et højere afkast, fordi fraværet af en garanti betyder, at der investeres med en højere aktieandel. Aktier forventes på sigt at give et bedre afkast end obligationer.

Konsekvensen er ifølge Jørgen Svendsen, at de kunder, der vælger at tage imod Vellivs aktuelle tilbud om at opgive deres garantier mod at få en pose penge med over i et markedsrenteprodukt - et såkaldt omvalg - risikerer at få langt færre penge med sig end kunder, der står i en tilsvarende situation i andre pensionsselskaber.

Forklaringen er, at Velliv-kundernes bonuskasse, som agerer fælles stødpude, bl.a. når kunder foretager et omvalg, er tæt på at være tom. Det forklarer Vellivs topchef, Steen Michael Erichsen, med udbruddet af pandemien.

»Nu, hvor kassen er næsten tom, giver de så kunderne et tilbud om at sælge deres pensionsgarantier. Det er lidt en begmand,« siger Jørgen Svendsen.

Hvis Finanstilsynet laver et eftersyn, er et forsigtigt skøn, at Velliv kommer til at hensætte 2,5 mia. kr. ekstra.

Adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

Velliv har oplyst, at selskabet i løbet af kort tid vil igangsætte en omvalgskampagne. Det betyder, at kunder får værdien af deres pensionsgarantier med sig, hvis de opgiver dem.

Men timingen er helt gal, mener pensionseksperten med henvisning til lavvande i bonuskassen.

»Velliv skulle have givet dette tilbud for 10 år siden, da der var penge i kassen. Nu ender kunderne med stort set ikke at få nogen penge med, hvis de opgiver garantierne. Det efterlader dem uden garanti og stort set uden en økonomisk stødpude på et tidspunkt, hvor aktiemarkederne er pumpet i vejret,« siger Jørgen Svendsen.

Velliv vil ikke oplyse, hvor stor den økonomiske stødpude er i den del af forretningen, der håndterer kunder med pensionsgarantier.

Men selskabet oplyste i regnskabsmeddelelsen for tredje kvartal, at stødpuden, der også kaldes bonusgraden, var mere end halveret fra 9,8 til 4,5 pct. på et år. Ved årsskiftet udgjorde stødpuden i alt 5,1 mia. kr.

Tilbuddet til kunderne om at opgive deres garantier vil reducere stødpuden yderligere, fordi den ændrer den fremtidige kundeadfærd, og det slår direkte igennem på kravet til et selskabs hensættelser.

»Hvis Finanstilsynet laver et eftersyn, er et forsigtigt skøn, at Velliv kommer til at hensætte 2,5 mia. kr. ekstra,« siger Jørgen Svendsen.

Finanstilsynet oplyser, at pensionsselskaberne skal benytte »deres bedste skøn«, når de laver forventninger om kundernes fremtidige adfærd.

Det er absurd og forkert at påstå, at vi skal hensætte så mange penge ekstra.

Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Velliv.

Problemet er ifølge pensionsekspert Jørgen Svendsen størst for kunder med de laveste garantier. Det er klart den største kundegruppe, og det er de kunder, for hvem det ifølge Jørgen Svendsen er mest oplagt at opgive garantierne.

De kunder havde ved årsskiftet 47 mia. kr. i garanterede pensionsydelser og en stødpude på 2,6 mia. kr. Siden er en del af stødpuden tabt, og tilbuddet om at opgive garantierne vil ifølge Jørgen Svendsen i sig selv reducere den tilbageværende stødpude med ca. 2 mia. kr. for den kundegruppe.

Velliv afviser pensionsekspertens skøn.

»Det er absurd og forkert at påstå, at vi skal hensætte så mange penge ekstra. Vi har regnet på alle udfald af en omvalgskampagne, og vi kommer slet ikke op på et beløb i den størrelsesorden. Det er rigtigt, at det kommer til at koste selskabet penge og afhængigt af, hvor mange kunder, som benytter sig af omvalgskampagnen, kan det betyde ekstra hensættelser på over 1 mia. kr. og måske på sigt 2 mia. kr. afhængigt af bl.a. renteudviklingen,« siger Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Velliv.

Læs også
Top job