Serier

Adm. direktør i Vestjysk Bank: Tilfredsstillende regnskab trods udfordret landbrug

Corona rammer verden
Jan Ulsø Madsen, adm. direktør i Vestjysk Bank. Foro: Gregers Tycho

Vestjysk Banks kundesegment i landbruget og fiskeriet står med en række udfordringer, hvilket blandt andet omfatter fugleinfluenza, afrikansk svinepest, corona, minknedslagtning og brexit, men det slår dog ikke skår i glæden over dagens regnskab.

Det vurderer Vestjysk Banks administrerende direktør Jan Ulsø Madsen.

- Det her er efter vores opfattelse et meget godt regnskab. Vi kalder det tilfredsstillende, nogle ville måske kalde det meget tilfredsstillende, men vi er jo i Vestjylland, fremhæver Jan Ulsø Madsen.

Banken har i tredje kvartal tilbageført nedskrivninger for 19,6 mio. kr. sammenlignet med en nedskrivning på 6,2 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

- Det er epokegørende i nyere tid for Vestjysk Bank at kunne tilbageføre nedskrivninger, siger den administrerende direktør.

Det er ifølge Jan Ulsø Madsen endda på trods af, at banken har reserveret yderligere 50 mio. kr. til økonomisk usikkerhed, så banken nu alt i alt har reserveret 250 mio. kr.

Landbruget har været hårdt ramt af negative nyheder de seneste dage, hvor det sidste skud på stammen er fugleinfluenzaudbruddet.

- Vi har været vores bøger igennem, og vi vurderer, at det vil belaste bankens økonomi, hvis det bliver bredt yderligere ud end på nuværende tidspunkt, siger han i relation til fulgeinfluenzaudbruddet.

- Vi har selvfølgelig kunder inden for sektoren, men vi vurderer, at de har en økonomi, der kan bære dem igennem, og som gør, at de kan bære det igennem uden problemer, vurderer Jan Ulsø Madsen.

Generelt vurderes mælkeproducenterne til at være gået fri af virkningerne fra coronakrisen, men udbruddet af afrikansk svinepest i det tidligere Østtyskland betyder, at bankens kunder inden for produktion af smågrise, har haft svært ved at afsætte deres produktion til Tyskland.

- Det gør, at kineserne ikke ønsker at aftage svinekød fra Tyskland. Det har trykket priserne for især dem, der sælger til Tyskland. Det er en udfordring, men den kan håndteres, vurderer den administrerende direktør.

De danske slagterier har også kæmpet med en række coronatilfælde, hvor det seneste har været på slagteriet i Horsens.

- Det har gjort, at Danish Crown er midlertidigt stoppet med at eksportere svinekød til Kina. Det er også en udfordring, som skal håndteres, pointerer han.

Der er ifølge den administrerende direktør en forventning om, at eksporten kommer i gang igen i år.

Oven i hatten skal bankens kundegruppe inden for landbruget også kæmpe med coronapandemiens ødelæggende virkning for minkbranchen.

- Det er voldsomt synd for de her minkavlere, og jeg håber, at der snart findes en politisk løsning, siger Jan Ulsø Madsen og fortsætter:

- Set med bankens briller vil det ikke få den store indflydelse på banken. Vi har tidligere været inde og vurdere på alle vores minkarrangerementer, og vi har taget alle de reserverationer i den branche, vi skal tage.

Det helt glædelige er ifølge direktøren, at der ikke er udfordringer for kvægbønderne.

- Det kan der dog komme, hvis der kommer en hård brexit, vurderer Jan Ulsø Madsen.

En hård brexit kan skabe problemer med at få mælkeprodukterne til England, men fiskeriet får større opmærksomhed i banken.

- En stor del af fiskeriflåden fisker en god del af deres fisk i det britiske farvand, og vi har også eksponering mod fiskeriet, siger direktøren.

Alt i alt er Jan Ulsø Madsen fortrøstningsfuld på trods for de udfordringer, der ligger foran banken.

BRANCHENYT
Læs også