Finans

ATP går efter størst mulig klimaeffekt: »Fremtidens grønne vindere kan godt være sorte i dag«

ATP skifter nu investeringstilgang. Pensionspengetanken mener, at det vil være bedre for både klimaet og afkastet, hvis pensionspengene investeres i forsyningsselskaber, der arbejder intenst på klimatilpasningen, men endnu kan have lang vej til målet.

Med en ny investeringstilgang til forsyningsselskaber accepterer ATP at se sortere ud på kort sigt for på langt sigt at opnå en større klimaeffekt. Arkivfoto: Reuters/David Gray

Danskernes fælles pensionspengetank ATP vil fremadrettet gå målrettet efter at investere i de forsyningsselskaber, som er i gang med en intens klimatilpasning. Også selvom disse endnu kan have lang vej til målet, og ATP derfor selv risikerer at komme til at se ”sortere” ud på den korte bane.

Formålet er størst mulig effekt på den globale drivhusgasudledning for pengene.

»Hvis vi gerne ville se grønnere ud, så skulle vi helt droppe forsyningsselskaberne eller kun gå efter dem, som allerede er meget grønne. Det ville ændre vores klimaaftryk med et pennestrøg, men det ville bare ikke forandre ret meget på den globale udledning. Vi mener, at vi kan gøre mere med en anden tilgang. Fremtidens vindere kan godt være sorte i dag,« siger Christian Kjær, chef for likvide markeder i ATP.

ATP havde ved halvåret 49 mia. kr. investeret i udenlandske aktier i 479 forskellige selskaber. Investeringerne i forsyningsselskaberne udgør kun ca. 6 pct. af porteføljen, men står for 70 pct. af klimaaftrykket i den udenlandske aktieportefølje.

Dén del vil altså ikke på den korte bane forandre sig som konsekvens af den nye tilgang.

Hvis dette bliver fulgt op med hårdt investorpres og taler på generalforsamlinger for at få gennemført tilpasningen, så er det godt.

Laurent Babikian, direktør, Carbon Disclosure Project

Selvom ATP udelukker at investere i selskaber, der bruger kul til mere end 50 pct. af forretningen, og som noget nyt heller ikke vil købe aktier i selskaber, der er ved at opføre nye kulkraftværker, så accepterer ATP med sin nye tilgang, at porteføljen formentlig bliver lidt ”sortere” end tidligere.

Ifølge ATP er det et nødvendigt middel til at opnå større effekt på den globale udledning. Data viser nemlig, at det vil have størst effekt på klimaet, hvis ATP investerer i selskaber, der er i en intens bevægelse mod en klimamæssigt mere bæredygtig forretningsmodel.

Derfor er det ikke kun grønne klimadukse, som ATP går efter. Det er også de forsyningsselskaber, der i øjeblikket har en sortere forretningsmodel, men hvor ledelsen ved mission, struktur og historisk handling har vist en vilje til at flytte sig hen mod en klimamæssigt mere bæredygtig forretningsmodel.

ATP's nye tilgang
  • ATP vil ved hjælp af markedsdata finde de forsyningsselskaber, hvor ledelsen ved mission, struktur og handling har vist en vilje til at flytte forretningen, men endnu kan have lang vej til at være grønne.
  • Analyser viser, at denne gruppe på tre års sigt vil levere den største globale reduktion af drivhusgasudledningen relativt set, og investeringer i disse selskaber vil dermed ifølge ATP få den største klimaeffekt.
  • Historisk data indikerer samtidig, at ATP ville have haft et 3 pct. større afkast ved at have investeret i sådanne selskaber i 2013-2019 sammenlignet med at investere i de selskaber, der er førende på klimaområdet.
  • ATP udelukker fortsat at investere i forsyningsselskaber, der bruger mere end 50 pct. kul til energiproduktionen.
  • ATP udelukker som noget nyt at investere i forsyningsselskaber, der bygger nye kulkraftværker.

Historisk markedsdata indikerer samtidig, at tilgangen kan sikre et større afkast til pensionsopsparerne.

»Guleroden for at bevæge sig til et mere grønt sted vil i de næste år blive større for virksomheder, fordi grønne forretninger bliver stadig mere attraktive at investere i. Den udvikling forventer vi også, at vi vil kunne vinde på med denne strategi, samtidig med at vi skaber den største effekt på den globale drivhusgasudledning,« siger Christian Kjær.

I det globale klimainitiativ Carbon Disclosure Project (CDP) anser Laurent Babikian, direktør for kapitalmarkeder, tiltaget for at være kontroversielt, men potentielt godt i forhold til rent faktisk at skabe forandring.

»Hvis dette bliver fulgt op med hårdt investorpres og taler på generalforsamlinger for at få gennemført tilpasningen, så er det godt. Det er sådan noget, som måske kan være med til at flytte markedet,« siger han og understreger, at det er nødvendigt, at alle forsyningsselskaber går samme vej som den danske energikoncern Ørsted og forandrer forretningsmodellen i en bæredygtig retning.

»Så det er klogt at investere i dem, men det stiller også krav til investoren, som må indgå i et stærkt engagement med virksomhedsledelsen for at få dem til at tilpasse deres forretning,« siger Laurent Babikian.

ATP anerkender problematikken, men peger samtidig på, at pensionskassens strategi om at være aktive ejere ikke er forandret, og at pensionskassens ESG-team er i tæt dialog med virksomhederne for at sikre både klimamæssig effekt og et finansielt afkast.

Læs også