Finans

Flere fejl hos Danske Bank: Nogle sager mod realkreditkunder vil blive trukket tilbage

Danske Banks gældsoprydning fortsætter.

Foto: Jens Dresling

I oktober informerede Danske Bank om, at der var etableret en central enhed med det formål at sikre, at en række ældre kundesager håndteres på den rigtige måde.

En stor del af fejlene i sager med inkassokunder er nu blevet gennemgået, mens gennemgangen også har identificeret en risiko for fejl hos en mængde Realkredit Danmark-kunder.

Indtil videre har banken gennemgået 78.000 ud af 106.000 sager om inkassokunder, og der er indtil videre fundet omkring 1.100 kunder, som skal kompenseres som følge af overopkrævning.

Deriblandt er der indtil videre ca. 550 kunder, der er blevet kompenseret med et gennemsnitligt beløb på knap 1.100 kr., hvilket svarer til et samlet beløb af 600.000 kr.

»Vores arbejde med at rette op på fejl i de identificerede kundesager skrider støt fremad, både i form af direkte kommunikation til de berørte kunder og i en række tilfælde udbetaling af kompensation,« siger Peter Rostrup-Nielsen, der er ansvarlig for den centrale enhed, i en pressemeddelelse.

Status på Danske Banks oprydningsarbejde

Fejlbehæftede data i inkassosystemerne: Danske Bank har gennemgået ca. 78.000 ud af de ca. 106.000 inkassokunder, hvor det er vurderet, at der var risiko for overopkrævning. Banken har indtil nu konstateret, at omkring 1.100 kunder skal kompenseres som følge af overopkrævning, og indtil videre er ca. 550 kunder blevet kompenseret med et gennemsnitligt beløb på knap 1.100 kroner, hvilket samlet set beløber sig til i alt knap 600.000 kroner.

Home-problemstillingen: Banken kontaktet i alt ca. 1.250 kunder, der kan være påvirket af den relaterede såkaldte home-problemstilling, der betyder, at kunder kan have haft tab som følge af mæglersalærerne på frivillige underskudshandler

Realkredit Danmark-kunder (ny): Banken har identificeret en risiko for en fejl i vores arbejde med at rette fejlbehæftede data for et begrænset antal Realkredit Danmark-kunder, hvor en række sager allerede kan være blevet genberegnet og nogle få af disse indbragt for domstolene.

Fejlbehæftede data i visning af gevinst og tab på aktier: I sagen om privat- og erhvervskunder i Norden og Luxembourg, som kan have fået vist en fejlbehæftet opgørelse af estimerede gevinster eller tab i eksempelvis net- og mobilbanken, har Danske Bank kontaktet alle berørte kunder.

Forsinkelser i refusion af udbytteskat: Danske Bank vil inden årets udgang have refunderet 160 ud af de i alt 5.500 kunder primært i Danmark, hvor udbetalingen af refunderet udbytteskat har været forsinket, og banken fortsætter med at gennemgå sagerne.

Fejlagtig registrering af rabatter på specifikke handler: Danske Bank har nu kontaktet de første ud af de ca. 3.000 kunder, der muligvis ikke har modtaget de aftalte rabatter på specifikke valutahandler.

Uoverensstemmelse mellem investeringsprofil og -aftale: Danske Bank har informeret omkring 600 privatkunder på tværs af Norden om, at der har været uoverensstemmelse mellem deres investeringsprofil og deres investeringsaftale på grund af fejl i bankens manuelle registreringer. Derudover har banken kontaktet omkring 1.000 ud af de yderligere 1.900 kunder, for hvem der også er uoverensstemmelse mellem investeringsprofil og -aftale, men af andre årsager end forkert manuel registrering.

Kilde: Danske Bank pressemeddelelse

Det nye er, at der i gennemgangen er blevet identificeret risiko for en række fejl for Realkredit Danmark-kunder.

»Vi har desværre også identificeret en risiko for en fejl i vores arbejde med at rette fejlbehæftede data for et begrænset antal Realkredit Danmark-kunder, hvor en række sager allerede kan være blevet genberegnet og nogle få af disse indbragt for domstolene,« skriver banken i en pressemeddelelse.

Banken stopper genberegningen af sagerne med Realkredit Danmark-kunderne og har i sinde at trække de sager tilbage, som er blevet indgivet til domstolene, og hvor der er sket fejl.

»Vi er fast besluttede på at rette eventuelle fejl, vi måtte have begået og at gøre det så hurtigt som muligt. Alle berørte kunder vil selvfølgelig blive kompenseret for eventuelle tab, de måtte have haft på grund af vores fejl,« siger Peter Rostrup-Nielsen.

BRANCHENYT
Læs også