Finans

Hemmeligt mødereferat afslører: Pensionsselskabet Vellivs ejer overvejede en kapitaludvidelse

I november sidste år afviste topchef Steen Michael Erichsen, at Velliv bekymrede sig om sin kapitalsituation. 11 dage tidligere redegjorde formanden bag ejerforeningen for overvejelser om en kapitaltilførsel.

Formand Peter Gæmelke fra Foreningen Velliv (th) og adm. direktør Steen Michael Erichsen fra Velliv. Pensionsselskabet er ifølge formanden udfordret af den lave rente. Foto: Gregers Tycho.

Sidste år overvejede bestyrelsen i Velliv Foreningen at skyde nye penge ind i pensionsselskabet Velliv, som ca. 350.000 danskere sparer op i.

Det fremgår af et fortroligt referat, som Finans har fået indsigt i.

To opsparingstyper
 • Der findes grundlæggende to forskellige typer pensionsprodukter:
 • Produkter med ydelsesgaranti var tidligere de mest populære. Det kaldes også for pensioner med gennemsnitsrente. Her er kunden sikret en minimumsforrentning, som i gamle dage var på 4,5 pct. årligt i snit, men siden er faldet til 0 pct. Afgivne garantier skal pensionsselskaberne stadig leve op til i dag, hvor renteniveauet er faldet til under 0 pct.
 • Modstykket kaldes pensioner med markedsrente. Her er kunderne ikke garanteret en minimumsforrentning. Til gengæld forventer pensionsselskaberne at skabe et højere afkast, fordi fraværet af en garanti betyder, at der investeres med en højere aktieandel. Aktier forventes på sigt at give et bedre afkast end obligationer.
 • Peter Gæmelke er formand for Velliv Foreningen, der ejer Velliv, og på et repræsentantskabsmøde sidste år fortalte han, at den lave rente skaber udfordringer for Velliv særligt i forhold til kunder, der har pensionsordninger med garanterede ydelser.

  »Det er dyrt at garantere pensionernes størrelse, og det har konsekvenser både for Velliv og for Vellivs kunder. For at rette op på det iværksætter Velliv en række initiativer,« sagde Peter Gæmelke til repræsentantskabet.

  Et af initiativerne er at opfordre 100.000 kunder med garanterede pensionsordninger til at opgive deres garantier.

  »Derudover overvejer foreningens bestyrelse at omlægge vores ansvarlige Tier 1-lån til aktiekapital samt evt. at øge sin aktiekapital i selskabet,« sagde Peter Gæmelke ifølge referatet.

  Vi ville blive bebrejdet af Finanstilsynet, hvis ikke vi havde gjort os tanker om det.

  Peter Gæmelke, formand for Foreningen Velliv

  Overvejelserne om at øge foreningens aktiekapital i Velliv har ikke tidligere været fremme, men Peter Gæmelke nedtoner dem i dag, hvor han afviser, at Velliv er økonomisk presset.

  »Der er ikke nogen planer om en kapitaludvidelse nu, for der er ikke noget, der tyder på, at det er nødvendigt. Det vil jeg gerne have står soleklart,« siger Peter Gæmelke.

  Der var store kursfald på finansmarkederne i marts og april sidste år, og den situation »fik de fleste til at tænke sig om«, siger Gæmelke, som oplyser, at ejerforeningen kan skyde 3 mia. kr. i Velliv som ny aktiekapital.

  »Jeg vil da tro, at de fleste har tænkt over, hvad de kan gøre. Det er naturligt. Vi ville blive bebrejdet af Finanstilsynet, hvis ikke vi havde gjort os tanker om det. Så ville Finanstilsynet sige, at vi ikke passer vores arbejde,« siger Peter Gæmelke.

  I november sidst år fastslog en af landets førende pensionseksperter, Jørgen Svendsen, i Finans, at Velliv var ved at løbe tør for penge i den del af forretningen, som håndterer kunder med garanterede pensionsydelser.

  Det afviste selskabets adm. direktør, Steen Michael Erichsen, utvetydigt.

  »Vi bekymrer os slet ikke om, hvorvidt vi har tilstrækkelig kapital,« sagde Steen Michael Erichsen til Finans den 23. november 2020.

  Dagen efter lagde Velliv en meddelelse ud på sin hjemmeside, hvori Steen Michael Erichsen igen gik i rette med det, han betegnede som »forkerte påstande«.

  Finanstilsynet burde kigge på Velliv.

  Jørgen Svendsen, direktør i AFPR

  11 dage tidligere - den 12. november - fik repræsentantskabet i Vellivs ejerforening formand Peter Gæmelkes udlægning om, at bestyrelsen overvejede en kapitaludvidelse i Velliv.

  Det er ifølge pensionsekspert Jørgen Svendsen endnu en indikation af, at Velliv er økonomisk hårdt presset.

  »Det bekræfter jo bare det, jeg sagde sidst. Finanstilsynet burde kigge på Velliv og sørge for, at selskabet kommer på niveau med konkurrenterne,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

  To af de største konkurrenter har ikke været udfordret af den lave rente ligesom Velliv, ligesom de ikke har haft overvejelser om en kapitaludvidelse, oplyser de.

  »Danica Pension er et meget velkapitaliseret selskab med en stærk styring i forhold til renterisiko. De negative renter er ikke et problem for os, og de presser os ikke på kapital – hverken i gennemsnitsrente-miljøet eller generelt,« siger Jesper Mølskov Høybye, finansdirektør i Danica Pension.

  PFA peger på, at hovedparten af selskabets risiko på kunder med garanterede pensioner er dækket af, og at der er et »solidt kapitalgrundlag på omkring 40 mia. kr.« til at dække den beskedne tilbageværende risiko. Det svarer til mere end 2,5 gange det lovmæssige kapitalkrav.

  »Vi ser således ikke nogen udfordringer i at opfylde disse garantier,« siger Anders Damgaard, koncernfinansdirektør i PFA.

  Læs også
  Top job