Finans

Bankerne oplever fortsat faldende låneefterspørgsel hos erhvervskunder

Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Et flertal af de danske banker så yderligere fald i låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder i fjerde kvartal.

Det fremgår af Nationalbankens udlånsundersøgelse mandag.

I undersøgelsen svarede 11 af de 19 adspurgte banker, at låneefterspørgslen fra de pågældende kunder er faldet fra tredje til fjerde kvartal.

Et stort flertal af de adspurgte banker meldte også om et fald i efterspørgslen fra andet til tredje kvartal.

- Opdeler man bankernes svar på henholdsvis store og mellemstore banker, svarer flertallet af bankerne i begge grupper, at låneefterspørgslen fra eksisterende erhvervskunder er faldet fra tredje til fjerde.

- Flere af bankerne nævner fortsat især de statslige hjælpepakker som forklaring på den lavere efterspørgsel, idet pakkerne har betydet et mindre behov for finansiering fra bankerne.

Når der spørges ind til forventningerne til første kvartal 2021, så venter knap halvdelen af bankerne, et låneefterspørgslen fra eksisterende kunder vil være uændret i forhold til fjerde kvartal.

Kreditcheferne i seks banker, heraf flere af de store banker, venter imidlertid en stigning i låneefterspørgslen i kvartalet, mens fire banker venter, at den falder.

BRANCHENYT
Læs også