Finans

Jutlander Bank opjusterer efter højere kursreguleringer og gebyrer

Jutlander Bank opjusterer forventningerne og venter nu et overskud før skat på 270-280 mio. kr. i 2020. Tidligere ventede banken et overskud på 200-235 mio. kr. efter en opjustering i begyndelsen af oktober.  Det oplyser Jutlander Bank i en børsmeddelelse.

- Opjusteringen skyldes blandt andet en fortsat positiv udvikling på de finansielle markeder i fjerde kvartal 2020, hvilket bidrager til højere kursreguleringer end forventet. Høj aktivitet inden for boligområdet har samtidig betydet højere gebyrindtægter end forventet, anfører banken.

Det oplyses yderligere, at banken endnu ikke har registreret væsentlige tab som følge af COVID-19.

I slutningen af september foretog banken et ledelsesmæssigt skøn på 61 mio. kr., der er udgiftsført og reserveret til potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder relateret til usikkerheden vedrørende COVID-19 situationen. Det skøn øges nu til 75 mio. kr. med henvisning til betydelig usikkerhed om de samfundsøkonomiske forhold som følge af stigende smittetal.

Men samtidig har banken gennemgået alle udlånsengagementer med individuelle nedskrivninger, og det har medført en reduktion af nedskrivninger.

- Herefter forventes bankens samlede udgifter til tab og nedskrivninger at blive 30 mio. kr. for 2020, hvilket er lavere end tidligere forventet, oplyser Jutlander Bank.

Læs også