Finans

Det er ikke kun i Danske Bank, at gældsinddrivelsen har haltet: Problemer i flere store banker

I tre af de fem såkaldte SIFI-institutter, der er blevet undersøgt af Finanstilsynet, er der fundet fejl eller mulige fejlkilder i gældsinddrivelsen.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg er en nøgleaktør i den finansielle sektor – chef for bankernes vagthund. Foto: Nicolai Lorenzen

Der har været problemer med gældsinddrivelsen i flere af landets største banker, og tusindvis af kunder har været ramt. Det viser en undersøgelse, som Finanstilsynet har lavet, efter at skandalen om gældsinddrivelsen i Danske Bank kom frem i lyset.

»Gældsinddrivelsessagen har været skadelig for tilliden til det finansielle system, og det er vigtigt, at kunderne kan have tillid til, at deres bank behandler dem ordentligt og ikke opkræver mere end banken har ret til,« udtaler Finanstilsynets direktør Jesper Berg i en pressemeddelelse.

I Danske Bank blev kunder opkrævet penge, som banken ikke var berettiget til, og det fik Finanstilsynet til at undersøge gældsinddrivelsen i Jyske Bank, Nordea, Nykredit, Sparnord og Sydbank. I tre af de fem undersøgte banker blev der fundet »mindre fejl eller mulige fejlkilder«.

I Jyske Bank er der fundet til to »problemstillinger« i gældsinddrivelsessystemerne. Det drejede sig om forældede rykkergebyrer og beregning af renters rente ved opgørelse af krav i fogedretten.

»I begge tilfælde er der tale om mindre beløb. Jyske Bank A/S er i gang med at løse begge problemstillinger, og alle de cirka 5.000 berørte kunder bliver kompenseret,« skriver Finanstilsynet.

Nordea har haft problemer med sager, som blev sendt til inkasso. Her er der i en »række sager« blevet opkrævet renter, der var forældet.

»Fejlene vurderes at påvirke færre end 3500 kunder. Nordea kompenserer alle berørte kunder, hvis den individuelle gennemgang af sagerne viser, at kunderne har ret til kompensation,« lyder det fra Finanstilsynet.

I Nykredit er der fundet »mulige fejlkilder« i både realkredit- og banksager. På realkreditområdet har det ikke ført til »konkrete fejl«, men banken er der blevet opkrævet gæld, der var forældet.

»Nykredit gennemgår samtlige afsluttede banksager, hvor gælden er fuldt betalt. Det anslås at dreje sig om cirka 200 sager, hvor kunderne vil blive fuldt kompenseret,« skriver tilsynet.

Hverken Spar Nord eller Sydbank har fundet fejl eller mulige fejlkilder.

»Vi er glade for, at de mindre fejl, som bankerne har fundet som led i deres besvarelse af Finanstilsynets anmodning, nu bliver rettet op, og at alle banker indestår for, at de ikke foretager opkrævninger af fejlbehæftede beløb,« lyder det fra Jesper Berg.

BRANCHENYT
Læs også