Finans

Nationalbanken ser potentiale i pilotprojekt mod hvidvask

Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Kampen mod hvidvask i danske pengeinstitutter har optaget både politikere og banksektoren, efter at flere sager med blandt andet Danske Bank og Nordea har vist omfattende problemer.

Nu kan der dog være et nyt værktøj på vej til bekæmpelse af hvidvask og momssvindel, efter at et pilotprojekt har vist potentiale.

Det meddeler Nationalbanken, der sammen med Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, bagmandspolitiet (SØIK), Finans Danmark og en partner fra den finansielle sektor i første halvår af 2020 gennemførte pilotprojektet.

Her har man undersøgt potentialet i en mere effektiv overvågning af pengestrømme på tværs af pengeinstitutter, og resultaterne viser ifølge Nationalbanken, at en samkøring af data vil kunne medføre potentielle gevinster, som rækker ud over, hvad den enkelte bank eller myndighed vil kunne opnå på egen hånd.

- Ved at sammenstille bankers oplysninger om transaktioner med moms-, erhvervs- og underretningsdata kan myndighederne bedre identificere mistænkelig adfærd, udøve en mere proaktiv indsats mod kriminelle aktører, og frasortere ikke relevante sager, skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Her gøres der også opmærksom på, at projektet har fulgt strenge principper for håndtering af data.

- Alle data blev efter sammenstilling anonymiseret, og efterfølgende undersøgelse skete i et sikret datalokale af analytikere med sikkerhedsgodkendelse. Data og harddiske blev destrueret ved afslutning af projektet, oplyser Nationalbanken.

BRANCHENYT
Læs også