Finans

Efter en stribe »dårlige sager«: Nu frygter Finanstilsynet en tillidskrise

Finanstilsynet har i sin halvårlige opdatering af risikobilledet udpeget de største risici for den finansielle stabilitet i Danmark.

Finanstilsynets topchef Jesper Berg. Foto: Nicolai Lorenzen

Midt i coronakrisen er det ikke coronavirussen og effekterne af den, Finanstilsynet ser som den største trussel mod den finansielle stabilitet i Danmark. Det fremgår af det risikobillede, som Finanstilsynet offentliggør hvert halve år.

På listen over de fire risici, tilsynet har udpeget, finder man i stedet »tillidskrise og uordentlig adfærd«.

»Svigtende tillid til det finansielle system er blevet en mere markant risiko efter en række af dårlige sager. Der er tale om utilstrækkelig efterlevelse af forbrugerbeskyttende regler bl.a. i forbindelse med rådgivningen af almindelige kunder, men også de finansielle virksomheders håndtering af f.eks. hvidvasksager,« skriver Finanstilsynet.

Ifølge tilsynet er tilliden til det finansielle system generelt blevet svækket i løbet af det seneste halve år, og ét af de steder, hvor svigtende tillid kan ramme, er pensionssektoren.

»På pensionsområdet kan øget individualisering af risici indebære, at pensionskunderne får mistillid til pensionsselskaberne, hvis risici materialiserer sig, og kunderne ikke på forhånd er bevidste om, at de selv bærer risikoen. Dette gør sig særligt gældende, hvis pensionerne pludseligt må nedsættes meget på grund af betydelige aktiekursfald, hvis afkastprognoser systematisk overvurderer det faktiske afkast, eller hvis levetiderne overstiger det forventede,« skriver tilsynet.

Et andet område, som bliver fremhævet af tilsynet, er formuerådgivningsområdet.

»På formuerådgivningsområdet kan lavrentemiljøet og det aktuelle pres på indtjeningen give incitamenter til, at investeringsprodukter bliver markedsført og solgt til en målgruppe, som produkterne ikke er egnede for. Det kan give fejlsalg, som kan føre til mistillid fra kunderne. Endvidere kan sager om vildledende informationer til kunderne i rådgivningssituationen eller brug af urealistiske forventninger til et produkts afkast føre til mistillid,« skriver tilsynet.

De tre andre risikofaktorer, som tilsynet har peget på, er:

  • Recession og europæisk gældskrise.
  • Lave renter
  • Prisfald på ejendomme.

»Erfaringen fra tidligere kriser, senest finanskrisen, tilsiger, at det især er uidentificerede eller undervurderede risici og samspillet mellem forskellige risikofaktorer, der giver anledning til de største problemer. Der vil altid være uidentificerede og undervurderede risici, og samspillet mellem risikofaktorer er notorisk kompliceret,« skriver tilsynet.

»Det ændrer ikke på, at det er et godt udgangspunkt for risikovurdering og styring at identificere risici og overveje håndteringen heraf. Det mindsker omfanget af uidentificerede risici og er et godt startpunkt for at analysere samspillet mellem risikofaktorer,« lyder fra tilsynet.

Læs også
Top job