Finans

Alm. Brand venter resultat før skat på 600-650 mio. kr. i 2021

Foto: Nicolai Lorenzen

Alm. Brand venter i 2021 et resultat før skat på 600-650 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster og - tab.

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2020, hvor koncernen skabte et resultat før skat på 617 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter men eksklusive særlige omkostninger.

For Forsikring venter Alm. Brand i 2021 et overskud på 575 mio. kr. før skat.

- Forventningen er baseret på en præmievækst på mere end 3 pct. og en hertil relateret stigning i erhvervelsesomkostninger hovedsageligt som følge af investeringer og provisioner afledt af samarbejdsaftalerne med Sydbank og VW Semler Finans Danmark, skriver Alm. Brand.

Hertil kommer afholdelse af koncernomkostninger relaterede til den tidligere bankdrift på 50-75 mio. kr. I 2021 modsvares en del af disse koncernomkostninger af en betaling fra Sydbank. Omkostningsprocenten forventes derfor i 2021 at ende i niveauet 17-17,5, tilføjes det.

Forventningen afspejler endvidere, at den fortsatte nedlukning af det danske samfund forventes at påvirke skadeforløbet positivt, samt at der forventes en tilbagevenden til et gennemsnitsforløb for såvel vejrligs- som storskader.

Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive i niveauet 90.

Inden for Pension venter Alm. Brand et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4 pct.

For øvrige aktiviteter forventes et underskud på 50 mio. kr. før skat, heri inkluderet et mindre positivt bidrag fra den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje samt en mindre beholdning af unoterede aktier.

BRANCHENYT
Læs også