Finans

Rekord: Aldrig har mistanker om hvidvask været på så højt niveau

Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet modtog i 2020 flere end 73.000 underretninger om mistanke om hvidvask.

Langt størstedelen af underretningerne til Hvidvasksekretariatet kommer fra landets pengeinstitutter. Foto: Finn Frandsen

Strømmen af underretninger med mistanker om potentiel hvidvask eller terrorfinansiering har sat rekord. Alene i 2020 modtog Hvidvasksekretariatet, der hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), 73.261 underretninger. Det er en stigning på 37 pct. i forhold til 2019, og det er samtidig fem gange så mange underretninger som i 2015.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

»Det stigende antal underretninger er godt, og pengeinstitutterne og andre gør et rigtig godt stykke arbejde for at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Dette store arbejde betyder først og fremmest, at det bliver markant sværere for de kriminelle at kunne hvidvaske udbytte fra deres kriminalitet, men det er også vigtigt, at de fastholder deres fokus på at underrette om mistænkelige forhold,« udtaler Jørgen Andersen, der er leder af Hvidvasksekretariatet, i pressemeddelelsen.

Af de 73.261 underretninger kommer de 80 pct. fra landets pengeinstitutter, mens spiludbydere tegner sig for 10 pct. af underretningerne.

En underretning er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er foregået noget kriminelt, men de kan være afgørende for Hvidvasksekretariatets »mulighed for at finde de manglende brikker i det kriminelle puslespil«, lyder det.

»Det giver os mulighed for at se på helt konkrete mistanker, men også at se på, om der er generelle tendenser i de mange tusinde underretninger,« lyder det fra Jørgen Andersen.

Arbejdet i Hvidvasksekretariatet mundede bl.a. ud i, at der blev sendt oplysninger fra ca. 24.000 underretninger videre til andre myndigheder som f.eks. politikredse, skattemyndighederne eller SØIK.

Anklagemyndigheden oplyser, at det på baggrund af underretningerne lykkedes for SØIK at »afdække et større hvidvaskkompleks«, hvor der kan være foregået hvidvask for mere end 100 mio. kr. Der er allerede faldet dom i tre sager, og derudover er der rejst flere tiltaler.

»Det manuelle arbejde med at behandle enkelte hvidvaskunderretninger fylder stadigt mindre i efterretningsarbejdet i Hvidvasksekretariatet. Vi arbejder nu langt mere datadrevet og analysebaseret, og vores specialister inddrager både eksterne datakilder, open source-værktøjer og algoritmer i vores analysearbejde. Det gør os i stand til at sammenstille store datamængder, der gør det muligt at finde en person eller et netværk, der kan være interessant for en efterforskning hos politiet eller en sag hos skattemyndighederne,« forklarer Jørgen Andersen.

Læs også