Finans

Jyske Bank tjente 1,6 mia. kr. i fjor - venter bedring i 2021

Jyske Bank forventer at komme igennem 2021 med et resultat, der er en anelse under niveuet fra 2019.

Jyske Banks hovedkontor i Silkeborg. 
Foto: Mikkel Berg Pedersen.

Det bliver formentlig ikke i 2021, at Jyske Bank vender tilbage til niveauet inden coronakrisen. Banken med hovedsæde i Silkeborg venter således, at den i år vil lande på et resultat efter skat i niveauet 1,9 til 2,3 mia. kr. Det fremgår af det årsregnskab, som Jyske Bank har offentliggjort tirsdag morgen.

Jyske Bank kom igennem 2020 med et resultat efter skat på 1,6 mia. kr., så dermed er der udsigt til fremgang på bundlinjen, men den ventes altså ikke at komme op i niveauet fra 2019, hvor resultatet efter skat endte på 2,4 mia. kr.

I begyndelsen af året opjusterede Jyske Bank forventningerne til 2020 til et resultat efter skat på ca. 1,6 mia. kr. Den tidligere forventning var, at resultatet efter skat ville lande i niveauet 1-1,5 mia. kr.

»Et udfordrende 1. kvartal 2020 er blevet efterfulgt af tre kvartaler med et resultat før skat på 3,1 mia. kr. og resultat efter skat på 2,4 mia. kr., svarende til et resultat pr. aktie på 31,2 kr. Kundeaktiviteten er på et solidt niveau, og den underliggende forretning har udviklet sig stabilt underbygget af væsentlige omkostningsreduktioner og en fortsat god kreditkvalitet,« udtaler Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i forbindelse med regnskabet.

»Samtidigt har organisationen udvist stor omstillingsparathed i et turbulent år præget af restriktioner. Jyske Bank har en betryggende nedskrivningssaldo samt en særdeles solid kapital- og likviditetsposition, der foreløbigt har muliggjort et aktietilbagekøbsprogram på 750 mio. kr.,« lyder det videre fra Anders Dam.

Én af de ting, der bliver fremhævet er, at Jyske Banks omkostningsfokus er blevet »intensiveret«. Basisomkostningerne faldt således med 4 pct. i 2020, og banken venter, at de vil fortsætte med at falde i år.

»Jyske Bank nedbringer antallet af afdelinger med ca. 20 pct. fra medio 2020 til medio 2021 som følge af den ændrede kundeadfærd og forstærkede digitalisering. Tilpasningen øger fagligheden og sammenhængskraften i de resterende afdelinger til gavn for både kunder, medarbejdere og aktionærer,« skriver banken med henvisning til, at restriktionerne under corona har medført en »en forstærket bevægelse mod digitale kundeinteraktioner og flere elektroniske betalinger«.

Læs også