Finans

Lavere kursreguleringer sendte overskuddet ned i Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Banks filial, Havnegade 6, Aarhus. Foto: Carsten Andreasen

Danske Andelskassers Bank, DAB, måtte se indtjeningen falde i 2020 fra året før, hvor resultat blev løftet af salget af 75 pct. af bankens aktier i Sparinvest.

Resultatet før skat svandt til 124,3 mio. kr. fra 344,4 mio. kr. Den helt store grund var et fald i bidraget fra kursreguleringer til 51,6 mio. kr. fra 223,4 mio. kr. i 2019, hvor salget af Sparinvest-aktierne bidrog med 149 mio. kr.

På toplinjen faldt netto rente- og gebyrindtægterne til 554,2 mio. kr. fra 598,4 mio. kr., mens udgifterne til personale og administration var stort set uændret 441,8 mio. kr.

Nedskrivningerne på udlån steg til 26,7 mio. kr. fra 23,9 mio. kr., og basisindtjeningen faldt til 100,2 mio. kr. fra 163,4 mio. kr.

I 2021 venter DAB en basisindtjening på 70-110 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 50-100 mio. kr.

Forventningerne afspejler ifølge banken den øgede usikkerhed som følge af covid-19.

- Således er der usikkerhed om kommende tab på navnlig bankens erhvervskunder, hvor konsekvenserne ved udløbet af nuværende hjælpepakker og eventuelt kommende hjælpepakker er vanskelige at forudse.

- Der kan således opstå yderligere kredittab som ikke er afdækket af bankens nedskrivning på 40 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg i 2020, skriver banken.

BRANCHENYT
Læs også