Finans

Brandvarmt boligmarked giver igen panderynker: Udviklingen er i »stigende grad bekymrende«

Det Systemiske Risikoråd har i sin seneste opdatering fokus på boligmarkedet.

Foto: Jens Dresling.

Bekymringen over det buldrende boligmarked har spredt sig til Det Systemiske Risikoråd, som nu advarer om, at der er tegn på, at der finder en risikoopbygning sted boligmarkedet. Og især i København.

»Boligsalget i København og resten af landet er steget kraftigt. Boligprisvæksten for hele landet er ligeledes taget til,« skriver Det Systemiske Risikoråd, der dog samtidig bemærker, at væksten i udlånet er moderat.

»Men det skal ses i lyset af, at gælden allerede er på et højt niveau. Tilsvarende er afdragsfrie realkreditlån fortsat meget udbredte, især blandt de mest forgældede boligejere,« lyder det fra risikorådet.

Det Systemiske Risikoråd har til opgave at holde øje med de finansielle risici i Danmark. Rådet blev etableret i 2013 på baggrund af finanskrisen. Rådet bliver ledet af Nationalbankens øverste chef, Lars Rohde, og det har derudover medlemmer fra Finanstilsynet og ministerier samt uafhængige eksperter.

De seneste tal fra boligsiden.dk viser, at huspriserne det seneste år er steget med 9,2 pct., mens ejerlejligheder er steget med 11,7 pct. For huse stiger priserne i øjeblikket med det højeste tempo siden begyndelsen af 2007. Samtidig venter Nationalbanken i sin nyeste prognose, at huspriserne i år vil stige med 9,7 pct.

Fra Det Systemiske Risikoråd lyder det, at ingredienserne til at risikoopbygningen på boligmarkedet kan fortsætte, er til stede.

»Rådet ser med stigende bekymring på udviklingen og vil analysere effekterne af forskellige tiltag rettet mod boligmarkedet. Rådet forventer på sit næste møde at henstille til regeringen om at iværksætte nye tiltag, der kan begrænse risikoopbygningen på boligmarkedet,« skriver Det Systemiske Risikoråd.

Det er ikke kun på boligmarkedet, at Det Systemiske Risikoråd kan komme med en indstilling. Fra risikorådet lyder det, at det formentlig vil anbefale at den såkaldte kontracykliske buffer skal sætte op i år. I øjeblikket er den kontracykliske buffer på 0 pct.

»Da der som udgangspunkt går 12 måneder, fra det besluttes at hæve bufferen, til en forøgelse træder i kraft, vil institutterne først skulle opfylde et positivt bufferkrav i midten af 2022. I lyset af de meget lempelige finansielle forhold kan der blive behov for en relativt hurtig genopbygning af den kontracykliske kapitalbuffer,« lyder det fra Det Systemiske Risikoråd.

Læs også
Top job