Serier
BREAKING

Bankernes overskud har taget et drastisk fald

Der kan findes flere forskellige årsager til, at bankernes overskud er faldet markant i 2020. Men de er stadig godt rustet til at hjælpe kunderne videre efter corona-krisen, lyder det.

Corona rammer verden
Danske banker og realkreditinstitutter oplever markant fald i overskuddet for 2020. Årsagen skal bl.a. findes i stigende nedskrivninger som følge af coronakrisen.
Arkivfoto.

Bankerne er ikke gået fri af corona-krisens stædige greb, der endnu udfordrer økonomien flere steder i det danske erhvervsliv.

En opgørelse fra Finans Danmark viser nemlig, at coronakrisen har medført et markant fald i bankernes overskud for 2020. Alligevel er bankerne stadig i stand til at hjælpe kunderne og understøtte den danske økonomi, lyder det i en analyse fra Finans Danmark, der har gennemgået 17 af landets største banker og realkreditinstitutters regnskaber for 2020.

Overskuddet hos de undersøgte banker og realkreditinstitutter faldt i 2020 med godt 11,9 mia. kroner til 24,4 mia. kroner, hvilket svarer til et fald på næsten 33 procent fra 2019.

Årsagerne er flere. Men en væsentlig begrundelse skal findes i den markante stigning i nedskrivninger på udlån til 12,2 mia. kroner i 2020. Det er penge, som er hensat til fremtidige tab på udlån til kunder, der er ramt af coronakrisen.

Derudover sikrer bankerne sig i højere grad mod økonomisk kriminalitet som hvidvask samt implementering og efterlevelse af regulering - såkaldt compliance. En post som derfor får højere omkostninger hvert år.

Til sidst skal det også nævnes, at bankernes renteindtægter fortsat er presset af det lave renteniveau. For selvom bankerne har sat grænsen ned for, hvornår privatkunder skal betale negative renter af deres formue, kan det ikke gøre op for den manglende indtægt fra renterne på udlån.

»Bankernes indtjening har været under pres de senere år bl.a. som følge af negative renter og compliancekrav, men i år er det coronakrisen, der har ramt bankernes regnskaber i form af stigende nedskrivninger«, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, der samtidig peger på, at bankernes 2020-regnskab endnu en gang dokumenterer, at afkastet i banksektoren ligger markant under andre brancher.

Ved udgangen af 2020 udgjorde sektorens samlede kapital næsten 430 mia. kroner.

Men på trods af bankernes faldende overskud, står de stadig klar til at redde kunderne igennem coronakrisen, i følge Niels Arne Dam. Han vurderer, at mange har kunnet holde sig oven vande ved hjælp af statens hjælpepakker, men det vil ikke vare ved uden bankernes hjælp, når staten begynder at kræve lånene tilbage.

»Bankerne er velkapitaliserede og dermed godt rustet til at modstå tab og til at hjælpe kunderne igennem coronakrisen. Vi har dog endnu ikke set et stort lånebehov hos kunderne, hvilket bl.a. afspejler, at statens hjælpepakker i høj grad holder hånden under dansk økonomi. Når hjælpepakkerne på et tidspunkt udløber, og staten skal have sine moms- og skattelån tilbage, kan det billede ændre sig. I den situation står bankerne klar – de er bundsolide og har god kapacitet til at understøtte ellers sunde virksomheder, der har brug for lån til at komme godt i gang igen efter krisen«, siger Niels Arne Dam.

BRANCHENYT
Læs også