Serier
BREAKING

Danske Bank: Venter Nationalbanken sætter renten ned for at lægge låg kronen

Corona rammer verden
Foto: Nationalbanken

Da coronakrisen ramte for godt et år siden, var Nationalbanken nødt til at hæve renten for at understøtte den danske krone. Siden er den finansielle uro aftaget, og Danmark står tilbage med en stærk valuta.

Derfor forventer Danske Bank, at Nationalbanken inden for de kommende tre måneder sætter de toneangivende renter ned igen.

- Vi forventer, at renten bliver sat ned med 0,1 procentpoint som reaktion på, at kronen bliver ved med at være til den stærke side over for euro, skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

- Danmark har et stort betalingsbalanceoverskud og har på længere sigt brug for et lidt lavere renteniveau end i euroområdet for at holde valutakursen stabil, hvilket er Nationalbankens målsætning.

Tidligere forventede Danske Bank, at det alene kunne håndteres ved at sælge kroner i valutamarkedet, men på grund af en såkaldt teknisk ændring af Nationalbankens rentesystem i sidste måned, virker det ikke længere sandsynligt, lyder det.

Med den tekniske ændring gik Nationalbanken fra en rente på 0 pct. på en del af sit indlån og en rente på minus 0,6 pct. på en anden, til at det hele nu har en rente på minus 0,5 pct.

- Det har ikke rigtigt ændret ved renteniveauet som sådan, men det ændrer ved, hvor langt man kan presse renteniveauet ned med valutaintervention, skriver Las Olsen.

Ofte vil der i en situation med finansiel uro og store kursfald på aktiemarkederne være pres på den danske krone. Derfor satte Nationalbanken på daværende tidspunkt - for godt et år siden - renten op med 0,15 pct.point.

- Det er en stor del af baggrunden for, at vi nu har en stærk krone og forventer en rentenedsættelse, lyder det.

Men inden at en eventuel rentenedsættelse kommer til at træde i kraft, vurderer Las Olsen, at der uanset vil komme til at finde en betydelig valutaintervention sted.

- Vores bud er, at rentenedsættelsen kan komme efter intervention for 20 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også