Finans

Nyt tiltag fra Forsikring & Pension skal mindske risikoen for fejlagtig opgørelse af danskernes pensionsopsparing

Fremover bliver det ifølge pensionssektoren nemmere at følge med i, om værdien af pensionskundernes opsparing bliver opgjort korrekt. En uafhængig pensionsekspert er dog ikke imponeret over tiltaget.

Danske pensionskunder får fra nytår større sikkerhed for ikke at blive snydt, når deres pensionsselskab placerer en del af opsparingen i såkaldte alternative investeringer som ejendomme, solcelleanlæg og vindmølleparker.

Pensionsbranchen er blevet enig om et sæt fælles spilleregler, der skal sikre mere åbenhed og en mere ensartet værdiopgørelse af alternative investeringer, som danske pensionsselskaber på deres kunders vegne nu samlet har placeret 592 mia. kr. i.

Reglerne kommer efter flere års tovtrækkerier i sektoren og øget pres fra bl.a. Finanstilsynet, der har haft selskabernes vidt forskellige metoder under kritisk lup.

Det er ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension et vigtigt skridt.

Alternative Investeringer
  • Alternative Investeringer er alle former for investeringer, som ikke er aktier, obligationer eller kontanter.
  • Det vil sige, at ejendomme, råvarer, infrastruktur og kapitalfonde med unoterede aktier (private equity) falder under kategorien.
  • Det samme gælder mere eksotiske investeringer som skov, genforsikringsaftaler eller hedgefonde.
  • Formålet med alternative investeringer er typisk at sprede investeringer over flest mulige aktivklasser for dermed at sprede risikoen tilsvarende, fordi de forskellige aktivklasser typisk bliver påvirket forskelligt af udefrakommende faktorer, og dermed kan de alternative investeringer medvirke til at udglatte de udsving, der helt naturligt opstår på de finansielle markeder.

»Dette tiltag giver helt klart en enormt god forbrugerbeskyttelse. Der kommer mere åbenhed om værdifastsættelsen af alternative investeringer, og selv om selskaberne stadig skal skønne og har egne modeller, forventer jeg, at deres værdifastsættelser over tid vil nærme sig hinanden,« siger Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension.

Med den nye branchestandard forventer jeg, at selskabernes værdiansættelser vil nærme sig hinanden.

Kasper Lorenzen, investeringsdirektør i PFA.

Det samme forventer landets største pensionsselskab, PFA, som i årevis er gået forrest i forhold til alternative investeringer, som det har investeret 120 mia. kr. i.

»Selv med børsnoterede aktier kan aktieanalytikernes værdifastsættelse være 10-15 pct. forskellig. For unoterede aktiver kan forskellene være større, men med den nye branchestandard forventer jeg, at selskabernes værdiansættelser vil nærme sig hinanden,« siger Kasper Lorenzen, investeringsdirektør i PFA.

Det er ifølge ham vigtigt, fordi pensionskunderne dermed får større sikkerhed for, at de handler til korrekte priser, når de køber og sælger pensionsfonde med alternative investeringer.

Kunder, der skifter pensionsselskab, bliver heller ikke nødvendigvis afregnet korrekt uden en løbende præcis værdifastsættelse.

Det er nederste fællesnævner, man er blevet enige om.

Jørgen Svendsen, aktuar og pensionsekspert.

Ifølge en pensionsekspert er tiltaget fra pensionsbranchen bedre end ingenting.

»Det er et skridt i den rigtige retning, og det vil helt sikkert have en opdragende effekt, fordi omverdenen får mulighed for at undersøge, om pensionsselskabernes forklaringer på afvigelser fra værdiudviklingen på de noterede markeder holder vand. Men det er nederste fællesnævner, man er blevet enig om, for mere åbenhed fører ikke på den korte bane til mere retvisende værdiansættelser,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

Vi vil uanset brancheinitiativet fortsat have det som et prioriteret fokusområde.

Carsten Brogaard, vicedirektør i Finanstilsynet.

Finanstilsynet har i længere tid haft fokus på området, og det glæder sig over initiativet.

»Vi bakker generelt op om initiativer, som kan bidrage til mere åbenhed og præcision omkring værdiansættelserne af de alternative investeringer. Vi vil dog uanset brancheinitiativet fortsat have det som et prioriteret fokusområde,« siger Carsten Brogaard, vicedirektør i Finanstilsynet.

Pensionsselskaberne har frem til 1. januar 2022 til at leve op til de nye retningslinjer.

Læs også
Top job