Finans

DAB opjusterer forventningerne til hele 2021 efter godt kvartal

Danske Andelskassers Bank, DAB, har haft et så godt første kvartal, at banken nu opjusterer forventningerne til hele 2021.

DAB venter nu et overskud før skat på mellem 65 og 115 mio. kr. mod tidligere 10-100 mio. kr., oplyser banken onsdag eftermiddag.

Første kvartal har haft medvind af den positive udvikling på de finansielle markeder, og banken regner med, at resultatet før skat for årets tre første måneder kommer til at ligge i intervallet 58-63 mio. kr.

- Vi har endnu ikke set væsentlige tab på bankens kunder som konsekvens af covid-19 og særligt påvirkningerne af nedlukningerne i 2021. Men vi er fortsat bekymrede for udviklingen på særligt bankens erhvervskunder, men også det danske samfund generelt og verdensøkonomien. En bekymring, som også er afspejlet i forventningerne til resultatet før skat for hele 2021, siger Jan Pedersen, der er administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank.

BRANCHENYT
Læs også