Finans

Medvind fra boligmarkedet: Spar Nord opjusterer

Boliger, værdipapirhandel og kapitalforvaltning er tre af ting, der spiller ind på opjusteringen.

Spar Nord har haft så meget medvind på flere af sine forretningsområder, at den nordjyske bank nu forventer at komme bedre igennem 2021 end først antaget. Det har fået banken til at opjustere sine forventninger til året.

Banken venter nu, at basisindtjeningen før nedskrivninger lander i niveauet 1.200-1.400 mio. kr. og at årets resultat efter skat ender i intervallet 850-1.050 mio. kr.

Den højere basisindtjening skyldes flere faktorer.

»1. kvartal 2021 har været præget af stor aktivitet inden for såvel boligområdet som værdipapirhandel og kapitalforvaltning, hvilket har betydet højere end forventede nettogebyrindtægter,« skriver banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Udover fremgangen på de tre forretningsområder har udviklingen på finansmarkederne samtidig haft en positiv indvirkning på bankens aktiebeholdning, hvilket giver udslag i såkaldte positive kursreguleringer.

Samtidig venter banken også markant lavere nedskrivninger.

»Med baggrund i den positive udvikling i 1. kvartal 2021 – herunder forbedrede nøgletal for dansk økonomi – forventes bankens nedskrivninger for 2021 nu markant lavere end i 2020. Ultimo 1. kvartal 2021 er det ledelsesmæssige skøn vedrørende covid-19 på 320 mio. kr. fra 2020 uændret,« lyder det fra Spar Nord.

Oprindeligt ventede Spar Nord, at den ville have en basisindtjening på 1.100-1.300 mio. kr. for året, mens banken ventede, at resultatet efter skat ville spænde mellem 650 og 850 mio. kr., når året var omme.

Læs også
Top job