Finans

Spar Nord får påbud af Finanstilsynet efter likviditetsinspektion

Foto: PR

Spar Nord skal være bedre til risikostyring på likviditetsområdet, og samtidig skal de kompenserende foranstaltninger på området forbedres.

Sådan lyder konklusionen fra Finanstilsynet, der har givet Spar Nord to påbud om netop det efter en kontrolinspektion i februar med fokus på likviditetsområdet.

- Finanstilsynets vurderer, at risikostyringsfunktionen ikke har en tilstrækkelig indgående forståelse af de risici, der tages i første forsvarslinje på likviditetsområdet. Risikostyringsfunktionen er ikke i tilstrækkelig grad i stand til at udføre de opgaver, det påhviler risikostyringsfunktionen at udføre i form af faste eller stikprøvevise kontroller samt involvering i risikostrategien på likviditets- og fundingområdet, skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

- Banken fik derfor påbud om at styrke risikostyringsfunktionens arbejde på likviditetsområdet, fortsætter tilsynet.

Derudover er fordelingen af opgaverne mellem første og anden forsvarslinje ikke tilstrækkeligt opdelt, lyder det fra Finanstilsynet.

- Banken har organiseret opgaverne i direktionen, så det direktionsmedlem, der har ansvaret for anden forsvarslinjes funktioner, også har ansvar for funktionerne i første forsvarslinje. De kompenserende foranstaltninger for den manglende funktionsadskillelse på direktionsniveau er ikke tilstrækkelige, skriver Finanstilsynet.

På den baggrund bør der være fokus på at styrke kompenserende foranstaltninger i forhold til funktionsadskillelsen, og det har Spar Nord derfor også fået påbud om.

Læs også
Top job