Finans

Banknordik gør klar til massiv udlodning efter frasalg

Foto: BankNordik

Salget af Banknordiks danske aktiviteter til Spar Nord var i første kvartal med til at løfte nettoresultatet op i et stort overskud, mens den øvrige drift af banken var nogenlunde flad.

Dog var lavere nedskrivninger også med til at trække resultatet op i første kvartal, hvor Banknordik endte med et nettooverskud på 94 mio. kr. mod et tab på 24 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år - korrigeret for de danske aktiviteter, der nu er frasolgt.

- Den 1. februar solgte vi vores danske aktiviteter, efter at vi i december sidste år indgik en tilfredsstillende salgsaftale med Spar Nord. Selve salgsprocessen er forløbet planmæssigt, og vi forventer, at konverteringen af de frasolgte kunder vil være endeligt gennemført den 19. juni i år, siger Árni Ellefsen, der er administrerende direktør i Banknordik, i regnskabet.

- På baggrund af den kapitallettelse, som salget medfører, forventer vi at kunne udlodde 700 mio. kr. i ekstraordinært udbytte til aktionærerne i løbet af 2021-2023, såfremt dette er i overensstemmelse med myndighedernes anbefaling på det pågældende tidspunkt, fortsætter direktøren.

Det fremadrettede fokus for Banknordik er nu i stedet af opretholde bankens stærke markedsposition på hjemmemarkedet i Færøerne - og at skabe lønsom vækst i Grønland og inden for forsikring.

Og driften i det nye Banknordik, der altså ikke længere tæller de danske aktiviteter, var i første kvartal nogenlunde flad.

Her havde Banknordik nettorenteindtægter på 64 mio. kr. mod 63 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Driftsomkostningerne var samtidig helt flade på 59 mio. kr., men til gengæld trak et fald i hensættelserne lidt op.

Nedskrivningerne på udlån faldt således til 3 mio. kr. fra 18 mio. kr.

Læs også
Top job