Finans

Modvind på finansmarkederne: ATP ramt af negativt afkast

Pensionskæmpen er kommet igennem årets første tre måneder med et negativt afkast på sin investeringsportefølje.

Foto: PR/ATP

Årets første tre måneder skal åbenbart ikke være nemme for ATP i øjeblikket. Først blev afkastet smadret af corona i første kvartal i fjor, og i år er det stigende renter, som har sendt afkastet i ATP's investeringsportefølje ned i negativt territorium. Det endte på et tab på godt og vel 1 mia. kr.

Det er ATP's investeringer i stats- og realkreditobligationer, som har givet et negativt afkast, fordi renten - som de fleste boligejere med flekslån har bemærket - er steget i perioden.

»ATP’s nuværende investeringsstrategi er relativt rentetung, og det gør den følsom overfor rentestigninger, som har præget første kvartal. Set over længere tid har strategien imidlertid tjent ATP’s medlemmer vel - det ses af det årlige afkast, som over de sidste fem år ligger tæt på 20 pct.,« siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.

Omvendt gav stort set alle andre aktivklasser et positivt afkast i kvartalet. Bare ikke nok til at trække det samlede afkast på investeringsporteføljen i plus.

Danskerne har i dag en samlet opsparing i ATP på 906,6 mia. kr. Heraf er de 762,4 mia. kr. garanterede, mens resten er det såkaldte bonuspotentiale.

Pensionskassens øverste chef er trods det negative afkast i investeringsporteføljen tilfreds med udviklingen.

»Som en fundamental del af det danske pensionssystem er det afgørende, at danskerne kan regne med ATP. Vi leverer et garanteret og livslangt produkt, og også i dette kvartal har afdækningen af renterisikoen beskyttet vores garantier,så ATP’s medlemmer kan få udbetalt præcis, hvad vi har lovet dem,« siger Bo Foged.

ATP opererer med en afdæknings- og investeringsportefølje. Afdækningsporteføljen har til formål at sikre, at ATP kan leve op til de garantere pensioner, mens investeringsporteføljen bl.a. har til formål at bevare de garanterede pensioners værdi i forhold til inflationen.

BRANCHENYT
Læs også