Finans

Lån & Spar Bank fik boost fra boligmarkedet

Foto: Stine Tidsvilde

Lån & Spar bank kom ud af de første tre måneder af 2021 med en vækst i basisindtjeningen på 9,1 mio. kr. til 52,8 mio. kr.

- Stigningen er hovedsageligt drevet af den store aktivitet på boligmarkedet, skriver banken i regnskabet for første kvartal.

Overskuddet før skat endte på 43,0 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. i perioden sidste år.

Netto renteindtægterne var på 91,4 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. mere end året før.

- Renteindtægterne er fortsat faldende som følge af den lave efterspørgsel på banklån og det lave renteniveau. Faldet opvejes af lavere renteudgifter, der skyldes nedsættelse af indlånsrenten, påpeger Lån & Spar.

Gebyrindtægterne for første kvartal 2021 endte på 131,5 mio. kr. - 7,0 mio. kr. mere end for samme periode sidste år.

Kvartalets nedskrivninger på udlån medvidere var på 6,9 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. for samme periode sidste år.

- Banken har endnu ikke haft tab på udlån som følge af covid-19. Det er dog stadig forventningen, at covid-19 vil betyde en mindre stigning i tabsniveauet over tid, påpeger banken og fortsætter:

- De ledelsesmæssige skøn over effekten af covid-19 er derfor fastholdt uændret, og er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

Lån & Spar Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2021 om et resultat efter skat i niveauet 80 til 120 mio. kr.

- Resultatforventningen er forbundet med større usikkerhed end sædvanligt, hvilket skyldes usikkerheden om de økonomiske effekter af covi-19, skriver banken.

Læs også
Top job