Finans

Spar Nord Bank har fremgang i top og bund - ingen nedskrivninger

Spar Nord havde indikeret et godt første kvartal, da selskabet 20. april opjusterede forventningerne. Og det blev et pænt kvartal. Det fremgår af regnskabstallene, der blev offentliggjort onsdag morgen.

- Vores resultat på 295 mio. kr. efter skat og en egenkapitalforrentning på 11,6 pct. vidner om, at vi er kommet rigtig godt fra start i 2021, udtaler topchefen Lasse Nyby i regnskabet.

Han fremhæver, at fremgangen i nettorenter og gebyrer skyldes privatkundernes høje aktivitet på boligmarkedet samt indenfor værdipapirhandel og kapitalforvaltning.

- Den aktuelle nedlukning og situationen omkring coerona medfører fortsat stor usikkerhed - dog uden at det endnu har betydet større individuelle tab og nedskrivninger blandt bankens erhvervskunder, fremhæver han ligeledes.

Spar Nord landede i første kvartal et nettooverskud på 295 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 11,6 pct. på årsbasis. I første kvartal sidste år var overskuddet 24 mio. kr.

- Samlet set anses resultatet for første kvartal som meget tilfredsstillende, fremgår det af regnskabet.

Toplinjen var i fin form. Basisindtægterne blev på 938 mio. kr., hvilket er 219 mio. kr. eller 30 pct. højere end i samme periode sidste år.

Alene kursreguleringsposten står for cirka halvdelen af fremgangen - cirka 100 mio. kr.

Omkostningsposten steg godt 47 mio. kr. til 567 mio. kr.

- Heraf udgjorde lønomkostningerne 353 mio. kr. svarende til en stigning på 38 mio. kr. og driftsomkostningerne 214 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. højere end samme periode sidste år, forklarer banken.

Der var stort set ikke nedskrivninger i kvartalet. Mens der i første kvartal sidste år var 175 mio. kr. Banken har en ledelsesmæssig hensættelse til corona på uændret 320 mio. kr.

Spar Nords samlede forretningsomfang (indlån, udlån, garantier, formidlede realkreditlån, depotværdier og livrenter) var ved udgangen af første kvartal 326,6 mia. kr., hvilket var 35,3 mia. kr. højere end ultimo 2020. Heraf var 26,0 mia. kr. en resultat af overtagelsen Banknordiks danske aktiviteter.

- Processen omkring integration af Banknordiks danske aktiviteter forløber planmæssigt, pointerer Lasse Nyby i regnskabet og ser ser frem til at få løftet såvel kunder som medarbejdere over på bankens produkter og systemer i slutningen af andet kvartal i år.

Læs også
Top job