Finans

Stor banksag undervejs i fem år i Højesteret

Tidligere direktør i den krakkede Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen. Foto: Maria Fonfara

Der vil tage næsten fem år at få behandlet en af de største retssager om tab i banker under finanskrisen ved Højesteret.

I december 2017 blev en dom afsagt af Østre Landsret mod ledelsen i Roskilde Bank anket til landets øverste retsinstans. Her er det nu besluttet, at retsmøderne skal afholdes i november 2022...

Læs også