Tårnhøje dagbøder har ikke fjernet uforsikrede biler fra vejene

Dagbøder på 250 kr. skulle fjerne problemet med forsikringsspøgelser på vejene. Sådan er det ikke gået.

Bilejere tegner sig for den største gruppe af trafikanter, der bevæger sig rundt på vejene uden at have styr på den lovpligtige ansvarsforsikring. Foto: Casper Dalhoff.

Store dagbøder skulle rydde ud i junglen af køretøjer, der kører rundt uden en lovpligtig ansvarsforsikring.

Dagbøder
  • Reglerne om et dagsgebyr til ejere af motorkøretøjer, der kører rundt uden den nødvendige lovpligtige ansvarsforsikring, blev ved af Folketinget i maj 2018.
  • Målet var at ryddet ud i de titusindvis af uforsikrede køretøjer, der kørte rundt uforsikret.
  • Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Dengang var der knap 50.000 uforsikrede motorkøretøjer på vejene.
  • Med udgangen af 2020 var tallet dykket til knap 11.000, viser tal fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).
  • DFIM er en garantifond, der kan udbetale erstatning til de personer, der er blevet skadet af et uforsikret eller ukendt køretøj.
  • I sidste ende kommer ejeren af køretøjet dog selv til at betale for eventuelt forvoldte skader.
  • Man kan ikke købe en forsikring på noget køretøj i noget selskab, før man har betalt skyldige dagsgebyrer til DFIM.
Kilde: Folketinget / DFIM.

De nye bøderegler, der trådte i kraft den 1. januar 2019, betyder, at det koster 250 kr. pr. døgn at køre rundt uden en ansvarsforsikring på bilen, hvilket er markant dyrere end at have styr på ansvarsforsikringen.

Derfor luftede den daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) også en forventning om, at dagbøderne ville »virke motiverende på de uforsikrede ejere«, da han fremsatte lovforslaget i februar 2018.

Det første år betød dagbøderne et markant fald i antallet af forsikringsspøgelser, som raslede ned fra godt 49.000 til knap 13.000.

Siden er udviklingen imidlertid bremset op, og ved udgangen af 2020 kørte 10.930 bilister, knallertejere og motorcykler rundt uden at have orden i forsikringspapirerne, viser tal fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

»Den slags er ikke i orden. Men sker der et færdselsuheld, kan DFIM som garantifond yde økonomisk erstatning til den skadelidte. Skadevolderen kan derefter imødese et erstatningskrav fra DFIM, der kan løbe op i flere millioner kroner, især hvis skaden medfører invaliditet og tab af erhvervsevne,« siger Maria Clausen, underdirektør i Forsikring & Pension og leder af DFIM.

DFIM-pengene kommer fra dagbøderne. Knap 11.000 uforsikrede køretøjer betyder daglige indtægter på godt 2,7 mio. kr., som går til dækning af uforsikrede skader.

Sidste år forårsagede forsikringsspøgelser ifølge DFIM 190 skader, hvilket er det laveste niveau siden 2014.

Den største gruppe af forsikringsspøgelser er uforsikrede biler, som står for 51 pct. af det samlede antal uforsikrede motorkøretøjer fulgt af knallerter med en andel på 40 pct.

Læs også
Top job