Finans

Brud på loven: Sydbank har fået Konkurrencerådet på nakken

Sydbank har fået påbud om at overholde betalingsloven.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Sydbank har fået en røffel af Konkurrencerådet. I to tilfælde har Sydbank nemlig ikke overholdt betalingsloven, og banken har derfor fået påbud om at overholde betalingsloven. Det oplyser Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

Det ene tilfælde stammer fra oktober 2018, hvor Sydbank overtrådte betalingsloven ved ikke at give en såkaldt agent for et betalingsinstitut adgang til bankens betalingskontotjenester. Begrebet betalingsinstitut kan dække over en virksomhed, der gør det muligt for en netbutik at modtage betalinger fra kunderne.

Det andet tilfælde dækker ifølge Konkurrencerådet over Sydbanks generelle vilkår. Her har Sydbank ifølge Konkurrencerådet overtrådt lovgivningen ved at have vilkår for betalingsinstitutters adgang til Sydbanks betalingskontotjenester, der »enkeltvis enten ikke var objektive, ikke-diskriminerende eller proportionale«.

»Betalingsinstitutters tilstedeværelse er vigtig for konkurrencen på markedet for betalingstjenester. Betalingsloven giver institutterne krav på at få adgang til kontotjenester i en bank. Adgangen er nødvendig for, at institutterne kan eksistere og konkurrere med blandt andet bankerne,« udtaler Christian Schultz, der er formand for Konkurrencerådet, i pressemeddelelsen.

De tilfælde har medført et påbud.

»Konkurrencerådet har påbudt Sydbank at bringe sine vilkår - og måden de administreres på - i overensstemmelse med loven,« lyder det i pressemeddelelsen.

Sydbank oplyser, at man er ved at nærlæse afgørelserne, og at meget allerede er ændret siden 2018 i banken.

»Afgørelserne, der er blevet offentliggjort i dag, vedrører vilkår og afslag fra 2018. Siden da er der kommet mere klarhed på området, herunder samspillet mellem reglerne i betalingsloven og hvidvaskloven. Blandt andet har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med Finanstilsynet fundet anledning til at udarbejde en vejledning i 2021,« lyder det i en kommentar fra Karin Sønderbæk, der er juridisk direktør i Sydbank.

BRANCHENYT
Læs også