Finans

Folketinget har afsat 161 milliarder til infrastruktur

Alle Folketingets partier står bag aftale om blandt andet udbygning af motorveje frem mod 2035.

En ny trafikaftale for 161 milliarder kroner bliver fremlagt mandag formiddag i Finansministeriets gård. Et samlet Folketing står bag. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Arkivfoto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og der skal investeres flere penge i eksisterende motorveje nær hovedstaden, på Fyn og i Jylland.

Det er blandt punkterne i en ny infrastrukturaftale, der er blevet fremlagt mandag formiddag i Finansministeriets gård.

Et samlet Folketing står bag aftalen.

- Vi har i dag vedtaget en historisk bred og ambitiøs plan på 160 milliarder kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

I aftalen bliver der fremlagt projekter for omkring 161 milliarder kroner over de næste 14 år inden for kollektiv trafik, veje og støjværn.

Ifølge Finansministeriet bliver der brugt mere end 86 milliarder kroner på kollektiv trafik, heraf godt halvdelen til nye investeringer såsom nye letbaneløsninger og metrolignende S-togsdrift i København.

Cirka 64 milliarder kroner er dedikeret anlæg af veje, så trængselsudfordringer kan løses.

Blandt andet afsættes der penge til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus N og Kolding, ligesom E20 Fynske Motorvej syd om Odense og Ring 4 ved København udvides.

Her skal penge fordeles i ny transportaftale

Samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om nye initiativer på transportområdet for i alt 161 milliarder kroner.

I aftalen lyder det, at der er afsat nye midler for 105,8 milliarder kroner, som skal sættes af til transportområdet mellem år 2022 og 2035.

Lagt sammen med de igangværende investeringer og allerede kendte planer om fornyelse og vedligeholdelse er der investeringer på transportområdet for de 161 milliarder kroner.

Sådan skal pengene i den nye aftale fordeles:

  • Af de 161 milliarder kroner går omkring 64 milliarder kroner til veje, 86 milliarder går til jernbaner og 11 milliarder kroner går til en række puljer og øvrige initiativer.
  • Jernbaneprojekterne dækker blandt andet over opgraderinger ved Ringsted for 1,6 milliarder kroner, en ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg via Galten til 2,2 milliarder kroner, en fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård til 317 millioner kroner, og udvidelse af Ny Ellebjerg Station i hovedstaden for 438 millioner kroner.
  • Af de 64 milliarder, der skal gå til veje, er der blandt andet sat penge af til en tredje forbindelse over Limfjorden til 7 milliarder kroner, Midtjyske Motorvej Give-Billund og Løvel-Klode Mølle til 5,9 milliarder kroner, anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape til 2,9 milliarder kroner, udvidelse af E45 Kolding-Aarhus Nord for 6,2 milliarder kroner.
  • Refshaleøen og Lynetteholmen ved København får 12,7 milliarder kroner til regional udvikling.
  • Der er desuden sat tre milliarder kroner af til at fremme cyklismen, herunder ved at indføre flere og bedre cykelstier, og tre milliarder er afsat til at bekæmpe støj fra trafikken, hvilket primært er investeringer i støjskærme til særligt støjbelastede områder langs statsvejene.

Kilder: Regeringens infrastrukturplan 28. juni 2021

Ikke alle projekter går i gang med det samme, pointerer transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

- Vi havde gerne set, at nogle af de vigtige vejprojekter havde startet før. For eksempel Frederikssundsmotorvejen, siger han på pressemødet.

Det projekt begynder i 2026.

Tre milliarder kroner skal gå til at bekæmpe trafikstøj, og det skal især ske med støjskærme i særligt støjbelastede områder.

Alle parter behøver ikke at være enige om at gennemføre alle projekterne i aftalen, men der skal være flertal for hvert enkelt projekt.

Eksempelvis står Enhedslisten og Alternativet uden for alle vejprojekter, mens SF ikke støtter planen om en tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm.

SF-formand Pia Olsen Dyhr fremhæver til gengæld, at der bruges tre milliarder kroner til nye initiativer, der skal få flere til at tage cyklen.

- Det er vigtigt, at vi også tænker på nye cykelstier, når vi tænker nye veje, siger hun.

Den nye aftale ligger tæt op ad både det udspil, som regeringen fremlagde i april i år, og det, som den tidligere blå regering foreslog i foråret 2019.

Læs også