Serier

Kraftig stigning under corona: Næsten 400.000 danskere har en lønforsikring

Coronaen har gjort lønsikringer til en underskudsforretning for Codan Privatsikring, som ligesom forsikringsselskabernes brancheforening forventer større efterspørgsel efter lønsikringer de kommende år.

Corona rammer verden
Adm. direktør Helle Kjærgaard fra Codan Privatsikring mærker en stigende efterspørgsel fra ansatte, der ønsker at forsikre sig mod løntab. Det er et forsikringsområde, hvor udbetalingerne har været høje på det seneste. Foto: Codan

Efter endnu et år med kraftig vækst under coronapandemien har næsten 400.000 danskere nu en lønsikring, der supplerer dagpengene ved ledighed.

Det viser nye tal fra forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension.

Sidste år steg antallet af lønsikrede med næsten 25.000. Dermed er hver 7. lønmodtager sikret. Forsikringsbranchen forventer, at de høje vækstrater fortsætter.

»De seneste fem år er der nærmest sket en fordobling, og sidste år gav coronaen en ekstra usikkerhed, som har skabt øget opmærksomhed om lønsikringer. Vi forventer, at det er en ny tendens, og at flere også vil sikre sig fremover,« siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

Ifølge Forsikring & Pension skyldes de seneste års kraftige vækst ikke mindst, at store fagforbund har valgt at lave kollektive ordninger på medlemmernes vegne.

»Fagforbund som Dansk Metal, 3F, FOA og HK har lavet aftaler. Det giver en stor vækst, når et fagforbund som HK med 55.000 medlemmer laver en aftale,« siger Karina Ransby.

De fleste forsikringsselskaber kræver, at kunderne er medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge for at få en lønsikring.

Dagpengesatsen udgør maksimalt 90 pct. af lønnen, men har et loft på 19.322 kr. Med en lønsikring kan ansatte få typisk 80-90 pct. af lønnen udbetalt i en periode i tilfælde af ledighed.

Ifølge Forsikring & Pension er den kraftige tilslutning til de private forsikringsordninger ikke et udtryk for, at den offentlige velfærd og dagpengesystemet har spillet fallit.

»Det synes jeg ikke. Det er mere et udtryk for, at danskerne på flere områder ønsker at supplere den offentlige velfærd med ekstra sikring. Ligesom arbejdsmarkedspensionerne i sin tid byggede oven på den offentlige velfærd, gør lønsikringerne det nu,« siger Karina Ransby.

Med covid-19 har vi oplevet en stigende efterspørgsel.

Helle Kjærgaard, adm. direktør i Codan Privatsikring

Codans datterselskab Privatsikring sælger ikke lønsikringer til kollektive ordninger i fagforbund. I stedet fokuseres på ordninger til private, som sælges via et distributionsnet af banker.

»Med covid-19 har vi oplevet en stigende efterspørgsel. Vi har også haft flere udbetalinger end tidligere,« siger Helle Kjærgaard, adm. direktør i Privatsikring.

Ligesom Forsikring & Pension forventer hun en stigende efterspørgsel de kommende år, fordi coronaen har skabt opmærksomhed omkring, hvor hurtigt ens forhold kan ændre sig.

Sidste år havde vi langt flere udbetalinger end tidligere.

Helle Kjærgaard, adm. direktør i Codan Privatsikring

Coronaen har samtidig sendt mange ud i arbejdsløshed, og derfor tabte Privatsikring penge på lønforsikringerne sidste år og i første halvdel af i år.

»Sidste år havde vi langt flere udbetalinger end tidligere, og derfor gav lønsikringer os et samlet underskud. Men det er vi ikke kede af, for sådan fungerer forsikringer. I gode år har vi en indtægt, som vi gemmer til katastrofer som covid-19,« siger Helle Kjærgaard.

Selv om der var en kraftig vækst i antallet af danskere med en lønsikring sidste år, var væksten endnu kraftigere de foregående år. Fra 2017 til og med 2019 var der tocifrede procentvise vækstrater, mens væksten lå på 7 pct. sidste år.

De store forskelle mellem de enkelte år skyldes ifølge Forsikring & Pension, at væksten er særlig høj, når de store fagforbund indgår kollektive aftaler for titusindvis af ansatte. Trenden er derfor ifølge brancheforeningen klart opadgående, men med udsving undervejs.

Læs også
Top job