Finans

Sydbanks indtjening er hoppet i vejret - nu skal erhvervskunderne betale mere for at have penge i banken

Sydbank er kommet igennem første halvdel af 2020 med en stigning i indtjeningen på 20 pct.

Karen Frøsig, adm. direktør i Sydbank. Foto: Sydbank.

Sydbank er kommet markant bedre igennem årets første seks måneder end det var tilfældet i coronaåret 2020. Det viser det halvårsregnskab, som banken med hovedsæde i Aabenraa netop har offentliggjort.

Bankens basisindtjening i første halvår er steget med 20 pct. til 2.193 mio. kr., mens resultatet efter skat landede på 645 mio. kr. Til sammenligning kom banken igennem de første seks måneder af 2020 med et resultat efter skat på 324 mio. kr.

»En indtjeningsvækst på 20 pct. er stærk og er effekten af iværksatte tiltag, herunder overtagelsen af Alm. Brand Bank, der står for halvdelen af indtjeningsvæksten,« udtaler Karen Frøsig, adm. direktør i Sydbank, i forbindelse med regnskabet.

Det er ikke kun bankens basisindtjening og overskud, der er vokset. Det samme er Sydbanks indlånsoverskud, der har sat ny rekord.

Det har fået banken til sænke rentesatsen på indlån for erhvervskunder. Rentesatsen har indtil nu ligget på minus 0,75 pct., men den vil fremover komme til at ligge på minus 0,95 pct.

Ser man alene på udviklingen i årets andet kvartal, viser regnskabet, at basisindtjeningen her endte på 1.088 mio. kr. Det er en forbedring på mere end 200 mio. kr. sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet efter skat i andet kvartal landede på 354 mio. kr. mod 269 mio. kr. i andet kvartal 2020.

Af regnskabet fremgår det, at Sydbank fastholder forventninger til 2021. Banken opjusterede i juli forventningerne til et resultat efter skat til niveauet 1.150 mio. kr. til 1.350 mio. kr. Tidligere ventede banken, at den ville komme igennem året med et resultat efter skat i intervallet 850 til 1.050 mio. kr.

(mio. kr.) H1 2021 H1 2020 Ændring i pct.
Basisindtjening 2.193 1.829 20
Indtjening i alt 2.334 1.945 20
Basisomkostninger 1.647 1.418 16
Basisresultat før nedskrivninger 687 527 30
Nedskrivninger på udlån mv. -206 42  
Basisresultat 893 485 84
Resultat før skat 825 415 99
Periodens resultat 645 324 99
Læs også