Serier

Danske Bank hæver vækstskøn og ser øget risiko for overophedning

Opsvinget i kølvandet på coronakrisen har vist sig kraftigere end ventet - navnlig på arbejdsmarkedet - og det øger risikoen for en overophedning af økonomien.

Corona rammer verden
Danske Bank har fejlinformeret domstolene i en lang række sager, som risikerer at skulle gå om. Foto: Jens Dresling

Det vurderer Danske Bank i en ny analyse af den danske økonomi, hvor vækstprognosen målt i bruttonationalproduktet, BNP, for i år opjusteres til 4,0 pct. mod 3,0 pct. i bankens prognose fra juni. Omvendt nedjusteres forventningerne til BNP-væksten i 2022 til 3,0 pct. fra tidligere ventet 3,5 pct.

- Billedet er stærkere end i vores sidste prognose fra juni, når det gælder BNP, offentlige finanser og især arbejdsmarkedet, hvor jobvæksten har været ekstremt høj. Vi regnede med et langt hurtigere opsving efter coronakrisen end efter andre kriser, men vi er alligevel overraskede over, at vi på få måneder faktisk har nået en arbejdsløshed, der er lavere end før krisen, skriver Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar...

Læs også